CHECKIN.COM
RÖRELSERESULTATET BLEV -2,1 MLN KR 1 KV (Direkt)

2023-05-11 07:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Checkin.com, som levererar en mjukvara för registrering och incheckning, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -2,1 miljoner kronor (-3,6).

Nettoomsättningen uppgick till 18,8 miljoner kronor (15,8). Den organiska tillväxten var 16 procent (78).

Ebitda-resultatet uppgick till 2,8 miljoner kronor (-0,7), med en ebitda-marginal på 15 procent (-4).

Resultatet före skatt var -2,5 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt var -2,3 miljoner kronor (-3,8) medan resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:14).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +2,6 miljoner kronor (-0,8) med likvida medel om 41,7 miljoner kronor (62,0) vid rapportperiodens utgång.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 13 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 0,7 miljoner kronor och en omsättning på 22,7 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

"Målet att nå 500 miljoner kronor i nettoomsättning 2025 kvarstår och vi måste bygga långsiktigt för att nå dit. Vi ska dessutom gärna nå detta mål samtidigt som vi fortsätter att ha en stark tillväxt i intäkt per aktie", skriver Kristoffer Cassel i vd-ordet av rapporten för det första kvartalet 2023.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt


Checkin.com Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -