Aquaticus Real Estate
Aquaticus Real Estate ökar förvaltningsresultatet (Finwire)

2023-05-26 14:46

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 12,2 miljoner kronor (10,8), en ökning med 13,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 10,6 miljoner kronor (9,5), en ökning med 11,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 7,0 miljoner kronor (5,8), en ökning med 20,7 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till noll miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 5,2 miljoner kronor (4,3), en ökning med 20,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,68 kronor (1,38), vilket innebär en ökning med 21,7 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet låg på 118,10 kronor per aktie (122,0) per den 31 mars.

Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

- Aquaticus har inlett 2023 starkt och det kan konstateras att koncernens resultat, kassaflöde och finansiella ställning är stabil i en utmanande marknad. Under det gångna kvartalet har det varit ett fortsatt fokus på kostnadskontroll, samarbeten med hyresgästen och externa leverantörer och parter, kommenterar vd Christofer Östman i delårsrapporten.

Aquaticus Real Estate, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Hyresintäkter 12,2 10,8 13,0%
Driftnetto 10,6 9,5 11,6%
Förvaltningsresultat 7,0 5,8 20,7%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat 0 0
Nettoresultat 5,2 4,3 20,9%
Resultat per aktie, kronor 1,68 1,38 21,7%
Substansvärde per aktie, kronor 118,10 122,0 -3,2%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Aquaticus Real Estate - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -