Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
Schroder ISF Emerging Europe ökade 6,5 procent i april - positiv utveckling i Polen, Tjeckien och Ungern (Finwire)

2023-05-26 15:25

Fonden Schroder ISF Emerging Europe steg 6,5 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Rollo Roscow och Mohsin Memon.

Inledningsvis skriver förvaltarna att aktier på europeiska tillväxtmarknader steg under månaden.

Främsta positiva avkastningen återfanns i Polen samt Tjeckien och Ungern.

De europeiska gaspriserna sjönk under månaden och gaslagren är nära rekordnivåer.

Fonden fick positiva bidrag från undervikt i Turkiet samt övervikt i Kazakstan. I Turkiet var övervikt i Coca-Cola Icecek och övervikt i BIM positiva bidragsgivare. Övervikten i grekiska Jumbo gav också positiva bidrag.

I den negativa vågskålen återfanns övervikt i polska PepCo och Grupa Parcuj.

Vidare skriver förvaltarna att det fortsatt råder osäkerhet om hur mycket tillväxten kommer avta och om inflationen håller i sig. Cykliska aktier i europeiska tillväxtmarknader skulle påverkas starkt trots att förväntningarna är lågt satta i dagsläget.

Avslutningsvis lyfter förvaltarna att flertalet geopolitiska risker fortsatt bevakas, inklusive spänningarna mellan USA och Kina samt konflikten i Ukraina. Val i Turkiet och Grekland under maj lyfts fram som viktiga faktorer.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Richter Gedeon och Jumbo med portföljvikter om 7,4, 5,2 respektive 5,0 procent.

Gällande fondens geografiska allokering var Polen, Grekland och Ungern de största marknaderna med exponeringar om 33,1, 20,3 respektive 12,9 procent.

Schroder ISF Emerging Europe, % april, 2023
Fond MM, förändring i procent 6,5
Index MM, förändring i procent 3,6
Fond i år, förändring i procent 11,5
Index i år, förändring i procent 3,3

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Schroder ISF Emerging... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -