Schroder ISF Frontier Markets ökade 2,7 procent i april - stark utveckling i Pakistan (Finwire)

2023-05-26 15:09

Fonden Schroder ISF Frontier Markets steg 2,7 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Rami Sidani och Tom Wilson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att gränsmarknader utvecklades väl under månaden.

Marknaden i Pakistan utvecklades starkt under månaden, även Kazakstan, Serbien, Litauen och Slovenien. Svagare utveckling kom istället från Kenya samt Vietnam.

Fondens geografiska allokering gav positiva bidrag under månaden. Främst till följd av övervikten mot Förenade Arabemiraten. Undervikten mot Vietnam samt övervikten mot Georgien och Kazakstan gav också positiva relativbidrag.

På bolagsnivå gav undervikt mot Kazatomprom och övervikt mot Halyk Savings Bank positiva bidrag.

Globala tillväxten har saktat ner till följd av penningpolitiska åtstramningar världen över, vilket har inneburit negativ påverkan på cykliska bolag i gränsmarknader.

"Gränsmarknader är inte immuna mot svagheten på den amerikanska marknaden men kan utvecklas bättre förutsatt att en allvarlig recession, som vi för närvarande inte förutspår, inte inträffar", avslutar förvaltarna.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Kaspi, Halyk Savings Bank och Nova Ljubljanska med portföljvikter om 7,5, 5,9 respektive 4,3 procent.

Gällande fondens sektorallokering var finans, fastigheter och dagligvaror de största sektorerna i portföljen med exponeringar om 45,0, 14,5 respektive 7,5 procent.

Schroder ISF Frontier Markets, % april, 2023
Fond MM, förändring i procent 2,7
Index MM, förändring i procent 0,6
Fond i år, förändring i procent 5,7
Index i år, förändring i procent 3,7

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -