RÄNTOR/VALUTOR
USA-RÄNTOR NED, DOLLARN TAPPADE EFTER STATISTIK (Direkt)

2023-06-01 16:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna sjönk något på torsdagen, medan USA-räntorna var ner mer och dollarn tappade efter statistik. Kronan fortsatte att försvagas mot euron efter att industri-PMI sjunkit till treårslägsta och Riksbanken varnat för ökade risker mot den finansiella stabiliteten.

Den tyska tioårsräntan var ned 5 punkter till 2,25 procent, medan den svenska tioåringen slutade 2 punkter lägre på 2,26 procent.

Kronan tappade ytterligare 3 öre till 11:65 mot euron, men stärktes med 3 öre till 10:86 mot dollarn.

Riksbanken skrev i sin finansiella stabilitetsrapport på torsdagsmorgonen att riskerna i det finansiella systemet har ökat och att det finns flera sårbarheter som innebär utmaningar, framför allt högt skuldsatta fastighetsföretag, och bankernas stora exponering mot sektorn. Men även hushållens höga skuldsättning kan medföra en risk för den finansiella stabiliteten.

Riksbankschef Erik Thedéen framhöll att det i ett läge med svagare ekonomisk utveckling och ökade risker i det finansiella systemet finns en risk för att bankerna blir "överdrivet återhållsamma" med sin kreditgivning.

"Det vore olyckligt. Därför skriver vi i rapporten att det är viktigt att de upprätthåller försörjningen av krediter till livskraftiga företag. Och en förutsättning för det är ju att man har mycket kapital och likviditet", sade han.

Swedbank/Silf meddelade att industri-PMI sjönk till 40,6 i maj, från 44,9 i april - den lägsta nivån på tre år och tionde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen.

"Det är en överraskande stor och bred nedgång och visar att industrikonjunkturen fortsätter att försvagas, vilket vi även ser i omvärlden och inte minst i euroländerna", sade Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Susanne Spector på Nordea skrev i en kommentar att nedgången var oväntat stor och tyder på att produktionen kommer att sjunka.

"Sammantaget har hårda data för export och tillverkningsproduktion hållit sig uppe väl hittills, sannolikt eftersom företag levererar på den höga efterfrågan under tidigare år. PMI målar också upp en dystrare bild än Konjunkturinstitutets tillverkningsundersökning. Den stora nedgången i nya order tyder dock på att produktionen kan minska mer än väntat senare i år", skrev hon.

Det definitiva PMI-utfallet för eurozonen visade en liten upprevidering till 44,8 i maj, från preliminära 44,6. Men det var likväl en nedgång från april månads 45,8 och den lägsta noteringen på tre år. Enligt S&P Global föll produktionen på grund av ihållande broms från nya order.

Bland de stora euroländerna reviderades utfallen upp för Spanien, Italien och Tyskland, men ned för Frankrike som tyngdes av inflationstryck och överfulla kundlager, vilket fick nya order att falla kraftigt.

Eurostats snabbestimat över inflationstakten (HIKP) i euroområdet visade en nedgång till 6,1 procent i maj, från 7,0 i april. Väntat var en nedgång till 6,3 procent.

Kärninflationen sjönk samtidigt till 5,3 procent, jämfört med 5,6 procent i april. Väntat var 5,5 procent.

Oxford Economics konstaterade i ett kundbrev att det till slut kom en nedåtöverraskning för inflationen.

"Vi tror att denna nedåtöverraskning dämpar risken för ytterligare höjningar från ECB utöver de två ytterligare 25-punktershöjningarna som ingår i vårt huvudscenario", skrev de.

Oxford Economnics noterade att även om kärninflationen sjönk för andra månaden i rad, så var arbetsmarknaden fortfarande mycket stark. De ser dock inte större risker för en löne-prisspiral.

Arbetslösheten i euroländerna sjönk till 6,5 procent i april, från uppreviderade 6,6 procent i mars. Väntat var 6,5 procent.

I protokollet från ECB:s senaste räntemöte framkom att ledamöterna i ECB-rådet var eniga om att en åtstramning av den penningpolitiska hållningen, genom en ytterligare räntehöjning, var nödvändig. Ett antal ledamöter uttryckte initialt en preferens för en höjning med 50 punkter, men flertalet av dessa indikerade att de kunde acceptera den föreslagna höjningen med 25 punkter.

USA-räntorna sjönk på torsdagen, med tvåårsräntan 6 punkter ned till 4,38 procent vid svensk stängning.

ADP:s enkät visade att den privata sysselsättningen steg med 278.000 personer i maj, klart mer än väntade 170.000.

Nela Richardson, chefekonom vid ADP, lyfte dock fram att det var andra månaden i rad med en full procentenhets nedgång i lönetillväxten för dem som byter jobb.

"Lönetillväxten dämpas väsentligt, och lönedriven inflation kan vara mindre av en orosfaktor för ekonomin trots robusta nyanställningar", sade hon.

Veckosiffrorna över antalet nya arbetslösa visade en uppgång med 2.000 personer till 232.000, väntat var en marginellt större uppgång.

Annan arbetsmarknadsdata visade att antalet varsel om uppsägning ökade med 20 procent i maj, jämfört med april. Jämfört med ett år tidigare var varslen upp med 278 procent. Flest antal varsel fanns i maj inom tekniksektorn, följt av detaljhandeln.

I morgon, fredag, publiceras den officiella jobbrapporten, där antalet sysselsatta antas ha ökat med 190.000 och arbetslösheten stiga något.

ISM för industrin sjönk till 46,9 i maj, från 47,1 i april, väntat 47,0.

Bland delindexen sjönk exempelvis priser och nya order, medan produktion och sysselsättning steg.

Marknadens förväntningar om att Fed håller räntan oförändrad i juni oförändrad har stigit, och sannolikheten sätts nu till drygt 70 procent, från drygt 33 procent för en dag sedan.

På valutamarknaden stärktes euron till 1:073 mot dollarn, som i sin tur även tappade till 138:9 mot yenen.

I Kina steg Caixins industri-PMI till 50,9 i maj från 49,5 i april, över väntade 49,5 och bättre än det officiella industri-PMI som sjönk till 48,8.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -