Q-Linea
Q-linea vill genomföra företrädesemission på 263 miljoner kronor (Finwire)

2023-06-02 07:04

Diagnostikbolaget Q-linea avser att genomföra en garanterad företrädesemission på cirka 263 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt, som i sin tur berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckningskursen är 3 kronor per aktie.

Avstämningsdag är 5 juli och teckningsperioden kommer att pågå från och med den 7 juli fram till och med den 21 juli.

Emissionen omfattar som högst 87,6 miljoner aktier och innebär en utspädning på cirka 75 procent för aktieägare som väljer att inte delta. Det finns dock möjlighet att sälja sina teckningsrättigheter och i viss mån ekonomiskt kompensera sig för utspädningen.

Q-linea har inför emissionen fått teckningsåtagande från största aktieägaren Nextobe, som äger nästan 34 procent, om att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Därutöver har Nextobe lämnat ett garantiåtagande som tillsammans med teckningsåtagandet uppgår till 200 miljoner kronor.

Vidare har Fjärde AP-Fonden, Öresund, samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna aktier i emissionen, vilket uppgår till totalt 59 procent av aktierna. Därmed är emissionen garanterad till cirka 260 miljoner kronor, motsvarande 99 procent.

Syftet med emissionen är att finansiera Q-lineas uppdaterade marknadsstrategi där huvudfokus ligger på att bygga upp en egen säljstyrka i nyckelgeografier och samtidigt sluta avtal med distributörer för att öka räckvidden för marknadsföringen av ASTar samt att finansiera regulatoriska studier för ASTar.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Q-Linea - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -