Lancelot Avalon A
Lancelot Avalon minskade 0,3 procent i maj - fortsatt positiva till innehavet i Camurus (Finwire)

2023-06-08 13:37

Fonden Lancelot Avalon minskade 0,3 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,6 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,0 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Erik Bertilsson.

Innehaven i Camurus och Bonesupport stod under månaden för positiva bidrag till portföljutvecklingen medan Embracer och Academedia avkastade negativt.

Camurus släppte under månaden en stark kvartalsrapport med bland annat ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. I maj kom även nyheten om FDA-godkännandet för Camurus partner Braeburn att lansera Brixadi vilket potentiellt innebär royalties till Camurus på cirka 150 miljoner dollar.

"Vi är fortsatt mycket positiva till aktien både på kort och lång sikt och Camurus är efter månadens slut fonden största innehav", skriver förvaltaren.

Innehavet i Embracer föll med 53 procent under månaden efter att en svagare bokslutsrapport släppts under månaden men framförallt på grund av att det "transformativa avtalet" som kommunicerats vara nära slutfört istället uteblev.

"Det krävs nu att bolaget aggressivt byter spår, framför allt i de delar av verksamheten där man expanderat för snabbt och/eller har sämre möjlighet att skapa god avkastning framöver. Det inkluderar att minska antalet anställda, lägga ner projekt med osäker kommersiell potential och införa striktare kapitalallokering för nya interna och externa projekt."

Bertilsson skriver vidare att man sålt en mindre del av innehavet i Embracer tills dess att det är mer tydligt att bolaget fått grepp om situationen.

Innehavet i Academedia utvecklades negativa 10 procent under maj utan att några nyheter presenterats. Aktien bedöms vara lågt värderat och detta hänförs till den faktiska och upplevda politiska risken samt bolagets kapitalallokering.

"Academedia har mer än halverats sen toppen 2021, detta trots att bolaget fortsatt att utvecklas väl. Även med en dubbling av kursen skulle aktien vara relativt billig", kommenterar förvaltaren.

Bertilsson kommenterar även att mindre aktieinnehav inom medicinteknikbolag som Surgical Science, Sedana Medical samt Addlife alla utvecklades positivt under maj och steg med 22, 16 respektive 12 procent. Även fondens största innehav i verkstadssektorn, Trellborg, bidrog positivt till fonden under månaden. Innehaven i OssDsign och Thunderful Group föll båda 10 procent trots starka rapporter.

Fonden har även under månaden deltagit i kapitalanskaffning för bioteknikbolaget Xbrane.

Under maj månad uppgick aktieexponeringen till 98 procent och fonden ägde aktier i 33 bolag.

Fondens största innehav utgjordes av Bonesupport, Camurus och Embracer med portföljvikter om 14,6, 12,0 respektive 7,0 procent.

Branschfördelningen vid månadsskiftet var mest viktad mot Hälsovård med cirka 45 procent följt av industri och sällanköpsvaror med vikter om cirka 26 respektive 9 procent av portföljen.

Lancelot Avalon, % maj, 2023
Fond MM, förändring i procent -0,3
Index MM, förändring i procent -2,7
Fond i år, förändring i procent 5,6
Index i år, förändring i procent 9,0

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Lancelot Avalon A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -