Diamyd Medical
Diamyd Medical drar tillbaka förslaget att emittera teckningsoptioner (Finwire)

2023-06-09 16:55

Diabetesforskningsbolaget Diamyd Medical ger en uppdatering avseende den pågående nyemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att bolaget inte hade bemyndigande från stämman att besluta om emission av teckningsoptioner.

"Den tänkta emissionsstrukturen kunde emellertid inte genomföras, bland annat på grund av att registreringsförfarandet avseende prospektet riskerade att försenas och därmed även den tilltänkta tidsplanen. Erbjudandet i den nu pågående nyemissionen avser därför, såsom även framgår av prospektet, endast nyemission av aktier och medför ingen rätt till teckningsoptioner", skriver bolaget.

Diamyd Medical avser alltjämt att genomföra en finansiering. Då det inte bedöms vara optimalt att genomföra en finansiering under sommaren avser Diamyd Medical att återkomma med information i augusti-september. Vid den tidpunkten förväntas erforderliga åtgärder avseende höjning av bolagsordningens kapitalgränser och bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner ha vidtagits, se vidare nedan.

Styrelsen har i enlighet med vad som redovisas i prospektet gjort ett åtagande att inte avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna i nyemissionen. Ett sådant åtagande är vanligt förekommande i emissionsprospekt. Mot bakgrund av detta åtagande anser sig Diamyd Medical förhindrat att vidta några särskilda åtgärder avseende den pågående nyemissionen.

Diamyd Medical har tidigare sammankallat en extra bolagsstämma som äger rum den 26 juni. Bolagsstämman kommer att genomföras avseende förslaget till ändring av bolagsordningens kapitalgränser. Styrelsen kommer däremot dra tillbaka förslaget till emission av teckningsoptioner.

Diamyd Medical kommer att sammankalla en ytterligare extra bolagsstämma som är planerad att äga rum i månadsskiftet juni/juli. Kallelse kommer att framgå genom separat pressmeddelande. Vid denna bolagsstämma ska behandlas förslag till emissionsbemyndigande som ska innehålla rätt att emittera såväl aktier som teckningsoptioner.

Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Diamyd Medical B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -