DIAMYD MEDICAL
NYEMISSIONEN INKLUDERAR INTE TECKNINGSOPTIONER (Direkt)

2023-06-09 17:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diamyd Medical uppdaterar investerare avseenden bolagets nyemission sedan Diamyd Medicals tänkta emissionsstruktur inte kunnat genomföras – något som ledde till att Nasdaq Stockholm tidigare i veckan beslutade att stoppa handeln i bolagets teckningsrätter kopplade till nyemissionen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets erbjudande i den nu pågående nyemissionen avser därför endast nyemission av aktier och medför ingen rätt att erhålla teckningsoptioner.

Diamyd Medical avser att genomföra en finansiering under hösten 2023.

"Diamyd Medical avser alltjämt att genomföra en finansiering. Då det inte bedöms vara optimalt att genomföra en finansiering under sommaren avser Diamyd Medical att återkomma med information i augusti-september. Vid den tidpunkten förväntas erforderliga åtgärder avseende höjning av bolagsordningens kapitalgränser och bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner ha vidtagits", heter det.

Den ursprungliga planen för den nu pågående nyemissionen var att fyra befintliga aktier skulle ge rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 8:50 kronor, samt att tecknaren för varje tvåtal tecknade aktier även skulle få en teckningsoption av serie TO3 och TO4.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Diamyd Medical B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -