Lannebo Småbolag
Lannebo Småbolag minskade 1,2 procent i maj - positivt intryck av rapportsäsongen (Finwire)

2023-06-09 16:37

Fonden Lannebo Småbolag minskade 1,2 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,1 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Per Trygg och Hjalmar Ek.

Första kvartalets rapportsäsong avslutades under maj månad och det sammantagna intrycket från förvaltarna är positivt från de bolag fonden äger. Högre räntor kommer sannolikt att leda till att konjunkturinbromsningen fortsätter då konsumenters konsumtionsutrymme minskar och bolagen minskar lagernivåerna.

"Detta kan givetvis drabba bolags vinstutveckling kortsiktigt, men vi bedömer att våra bolag har goda förutsättningar att gå stärkta ur en eventuell lågkonjunktur."

Under maj inkom rapporter från Addtech där omsättningen rapporterade ha ökat med 34 procent och rörelseresultatet med 47 procent. Även Lagercrantz rapporterade både vinst- och omsättningstillväxt på runt 30 procent vardera.

Fastighetsbolaget Balder rapporterade trots oro för stigande räntor och obligationsförfall, ökade hyresintäkter med 15 procent och en oförändrad uthyrningsgrad. Detta resulterade i att förvaltningsresultatet per aktie växte med nio procent.

IT konsulten Knowit rapporterade även de en ökad omsättning som växte 16 procent. Vinsten stod dock stilla på grund av rapporterade marginalförsvagningar.

"Då många kunder ser över kostnaderna i en svagare konjunktur är det rimligt att vänta sig att det blir värre innan det blir bättre för IT-konsultbranschen", kommenterar förvaltarna.

Innehavet i Fagerhult har avyttrats under månaden efter en kursuppgång på över 60 procent hittills i år.

Förutom ovanstående händelser har fonden även under månaden köpt Axfood, Nordnet och Sagax.

Portföljens största innehav utgjordes av Addtech, Trelleborg samt Lifco med portföljvikter om 7,1, 5,5 respektive 5,2 procent.

Fondens branschfördelning var framförallt viktad mot industrivaror och tjänster med 53,4 procent följt av informationsteknologi och fastigheter med 21,3 respektive 9,3 procent av portföljen.

Lannebo Småbolag, % maj, 2023
Fond MM, förändring i procent -1,2
Index MM, förändring i procent -5,0
Fond i år, förändring i procent 14,3
Index i år, förändring i procent 5,1

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Lannebo Småbolag - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -