Pareto Global ökade 3,4 procent i maj - 18 av 24 rapporter för Q1 kom in bättre än förväntat (Finwire)

2023-06-09 16:27

Fonden Pareto Global B steg 3,4 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Andreas Sørbye och Andreas Kamvissis.

Inledningsvis kommenterar förvaltarna att stämningen i aktiemarknaden växlade mellan fruktan för recession och optimism runt artificiell intelligens. Första kvartalets rapportsäsong avslutades och sammanfattas vara en av de starkaste mätt mot förväntningarna.

"Med utgångspunkt i att 18 av 24 rapporter för första kvartalet var bättre än förväntat, och att det endast var en som var svagare, kombinerat med portföljbolagens positiva guidning för resten året, förväntar vi oss en resultattillväxt på sju procent för året. Våra portföljbolags defensiva egenskaper gör oss optimistiska på att de ska klara att infria detta trots att makrobilden kan bli svagare", sammanfattar förvaltarna.

De viktigaste bidragen till utvecklingen denna månad var hänförliga till Alphabet, Microsoft och Adobe som samtliga leder utvecklingen inom artificiell intelligens. Portföljens sämre bidrag kom under månaden från AFRY, Prudential och Kering.

Under maj viktade fonden upp sin position i Ralph Lauren inför stundande rapport. För detta frigjordes kapital genom att sälja hela innehavet i Polaris. Ralph Lauren rapporterade en organisk tillväxt på försäljningsintäkterna på 9 procent och överraskade marknaden med att visa upp ett resultat per aktie på 0,9 dollar mot marknadens förväntade 0,6. Tillväxten rapporteras vara framförallt hänförlig till prisökningar och färre försäljningskampanjer.

"Ett skifte till mer nätbaserad försäljning och marknadsföringsstrategier har varit centrala i omställningen. Nu får de lön för mödan."

Keysight var ett annat bolag som rapporterade under månaden. Osäkerhet rådde kring kvartalsrapporten då kunderna upplever en avmattning i vissa segment och att investeringsplanerna reducerats. Bolaget rapporterade nio procent bättre vinst per aktie än estimaten och intäkterna för detta kvartal var de högsta i bolagets historia. Den starka rapporten och stark guidning för resten av året steg aktiekursen med åtta procent.

Fondens största innehav var i Microsoft, Boston Scientific och Alphabet. De stod för 8,0, 5,6 respektive 5,5 procent av portföljen.

Den geografiska exponeringen var viktad mot USA, Storbritannien och Frankrike med 70, 8 respektive 6 procent.

Pareto Global B, % maj, 2023
Fond MM, förändring i procent 3,4
Index MM, förändring i procent 5,1
Fond i år, förändring i procent 11,3
Index i år, förändring i procent 13,4

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -