Pareto Nordic Corporate Bond C
Pareto Nordic Corporate Bond ökade 0,72 procent i maj - ökat exponeringen mot Castellum (Finwire)

2023-06-09 16:16

Fonden Pareto Nordic Corporate Bond C steg 0,72 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,69 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarteamet bestående av Øyvind Hamre, Stefan Ericson och Thomas Larsen.

Initialt rapporteras att det positiva kapitalmarknadsentimentet fortsatte i maj, men var dock något svagare än under april. Inga större rörelser i kreditmarknaderna rapporterades och fondens avkastning under månaden kom huvudsakligen ifrån kuponginkomsten.

På andrahandsmarknaden skedde mindre portföljjusteringar i ett fåtal namn. Dock har fonden under månaden lagt till 13 miljoner euro till en befintlig position i seniorobligationerna i det svenska fastighetsbolaget Castellum. Företaget har nyligen gjort en riktad emission för att skydda investerarnas investment grade-rating.

"Vi finner seniorobligationerna i Castellum attraktiva, givet emittentens högkvalitativa fastighetsportfölj, relativt måttliga belåning och starka ägarstöd", kommenterar förvaltarna.

Under maj rapporteras att primäraktiviteten ökat markant på den nordiska högräntemarknaden. 13 primäremissioner rapporterades, varav tre utgjordes av nya emittenter och tre var tilläggsemissioner på befintliga obligationslån. Totalt emitterades 13,3 miljarder kronor under maj månad.

Fonden deltog under maj i fem primära emissioner från Kvika Banki, Loomis, Odfjell Drilling, Afry och en tilläggsemission i Airswift Global. De tre först nämnda emittenterna hade fonden ej exponering mot innan.

De fem största emittenterna i portföljen var Stena, SFL Corporation, Nordax Group, Link Mobility samt Intrum med portföljvikter om 2,5, 1,7, 1,7, 1,6 respektive 1,6 procent.

Finans och energi var de sektorer fonden hade störst exponeringar mot vid månadsskiftet. De utgjorde 18 respektive 14 procent av portföljen.

Kreditdurationen rapporterades vara 2,0 år och räntedurationen låg på 0,9 år.

Pareto Nordic Corporate Bond C, % maj, 2023
Fond MM, förändring i procent 0,72
Fond i år, förändring i procent 3,69

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Pareto Nordic Corporat... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -