RÄNTOR/VALUTOR
OREGELBUNDA RÄNTOR, MIXADE SIGNALER FRÅN DATA (Direkt)

2023-06-09 16:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntor handlades utan större förändringar under torsdagen, tyska tvåårsräntan noterades till 2,93 procent och tioårsräntan till 2,41 procent vid svensk stängning. Euron handlades samtidigt till 1,077 mot dollarn.

På fredagsmorgonen visade SCB:s BNP-indikator att Sveriges BNP var oförändrad i april jämfört med föregående månad och jämfört med föregående året minskade BNP med 0,1 procent.

Hushållens konsumtion ökade däremot med 1,2 procent i april jämfört med mars samtidigt som tidigare utfall reviderades upp kraftigt.

"Sammantaget med revideringarna från föregående månader är data något starkare än väntat. Hushållens konsumtion överraskade särskilt på uppsidan", skrev Swedbank i en kommentar och påpekar att hushållen tycks vara motståndskraftigare än väntat.

"Data tyder på att vår prognos om en minskning i BNP med en dryg procent under året kan bli allt för pessimistisk", fortsatte Swedbank.

Vidare visade SCB att produktionen i det svenska näringslivet ökade med 0,6 procent i april jämfört med månaden före och 0,7 procent i årstakt.

Svenska tvåårsräntan stängde på 3,08 procent och tioårsräntan stängde på 2,38 procent. Kronan noterades till 10,83 mot dollarn och 11,66 mot euron.

Riksbankens företagsundersökning som baseras på intervjuer gjorda mellan den 26 april och 10 maj visar att företagen väntar sig ett svagt konjunkturläge det närmaste halvåret. Vidare är det tudelade åsikter inom olika industrier kring behovet av att höja försäljningspriserna ytterligare.

"Sammantaget är företagens prisplaner en viktig punkt för Riksbanken. Prisplanerna avtar för företagen med störst påverkan på konsumentpriserna men nedgången är långsam. Den svaga kronan gör att inflationsutsikterna är osäkra vilket stärker bilden att Riksbanken kommer höja i juni och hålla dörrarna öppna för en ytterligare höjning i höst", skrev Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar.

Inflationstakten i Norge var klart högre än väntat i maj. Priserna steg med 0,5 procent i maj jämfört med månaden före och med 6,7 procent jämfört med maj 2022, mot väntade 6,2 procent. Även kärninflationen landade på 6,7 procent, klart högre än väntade 6,3 procent. Norges Bank räknade med en kärninflation på 6,0 procent i sin senaste prognos.

Analytiker på Nordea Oslo lyfter fram att inflationsutfallet inte bådar gott för Norges Bank då inflationen har överraskat på uppsidan både i april och maj, plus att den norska kronan är cirka 5 procent svagare än deras prognoser.

"Den svaga norska kronan kommer att leda till högre importerad- och kärninflation under längre tid vilket talar för att räntorna höjs och behålls på en hög nivå under längre tid", skrev Nordea som räknar med att räntan höjs med 25 punkter i juni även om 50 punkter inte kan uteslutas.

Ekonomer på Handelsbanken lyfter fram livsmedel och transport som faktorer som bidragit till den höga inflationen. Priserna för livsmedel var 13,2 procent högre än för ett år sedan, en ökningstakt som inte har setts sedan tidigt på 1980-talet.

"Den viktigaste slutsatsen är att Norges Bank återigen har underskattat kärninflationen med bred marginal. Marknadens prissättning på räntan fortsätter att stiga och väntar nu att räntan toppar på 4,00 procent i september", skrev ekonomer på Handelsbanken i ett kundbrev.

Den höga inflationstakten har fått DNB Markets att uppdatera sin prognos och spår nu att Norges Bank höjer med 50 punkter vid mötet i juni. Räntan väntas sedan att höja ytterligare i augusti och september med en räntetopp på 4,25 procent.

Den norska kronan stärktes cirka 15 öre mot euron under fredagen och norska tvåårsräntan steg 14 punkter samtidigt som den tioåriga räntan steg cirka 6 punkter på fredagen.

Arbetsmarknaden i Kanada visar svagare tecken än väntat då arbetslösheten uppgick till 5,2 procent i maj jämfört med 5,0 procent månaden innan. Antalet sysselsatta minskade samtidigt med 17.300, väntat var en ökning med 23.200 personer.

Amerikanska tvåårsräntan steg 9 punkter till 4,60 procent vid svensk stängning och tioåringen var oförändrad på 3,76 procent.

Karl Westroth +46851917918

Nyhetsbyrån Direkt AB


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -