NANEXA
GÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 121 MLN KR MED VILLKOR 1:2 (Direkt)

2023-09-21 09:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Drug-deliverybolaget Nanexa genomför en nyemission om cirka 121 miljoner kronor före emissionskostnader. Nettolikviden beräknas uppgå till cirka 107 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 75 miljoner kronor motsvarande cirka 62 procent av emissionsbeloppet.

Bland teckningsförbindelserna finns bolagets största aktieägare, danska läkemedelsjätten Novo Nordisk som tecknar aktier för 20 miljoner kronor givet att bolagets ägarandel inte överstiger 19,9 procent av kapitalet. Enligt ägardatabasen Holdings uppgår Novo Nordisk ägarandel i Nanexa i nuläget till cirka 16,5 procent.

Villkoren i emissionen är 2:1 där varje befintlig aktie berättigar till nyteckning av två nya aktier. Teckningskursen ligger på 1 krona per aktie.

Fulltecknad kommer emissionen att ge en utspädning om cirka 67 procent. Aktieägare som väljer att inte teckna sig i emissionen har möjlighet att sälja sina teckningsrätter.

För emissionsgaranterna finns ett val om kontantersättning motsvarande 12 procent av garanterat belopp eller 14 procent av garanterat belopp om ersättningen sker i form av aktier. Om samtliga garanter väljer att erhålla ersättning i form av utgivna aktier medför det en utspädning om cirka 4 procent.

Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra planerade kliniska studier och att genomföra vad bolaget beskriver som "ytterligare värdeskapande aktiviteter som stödjer Pharmashell och NEX-projekt.

Teckningsperioden löper från den 12 oktober till och med den 26 oktober 2023.

Styrelsen har som följd av kapitalanskaffningen valt att senarelägg delårsrapporten till den 20 november 2023.

Zonda Parnterns agerar sole global coordinator och bookrunner i kapitalanskaffningen. Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till bolaget.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt


Nanexa - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -