SEB Asset Selection C H-SEK
SEB Asset Selection minskade 0,4 procent i augusti - räntor och valutaexponeringen bidrog positivt (Finwire)

2023-09-21 11:25

Fonden SEB Asset Selection minskade 0,4 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Otto Francke och Mikael Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att världens aktiemarknader utvecklades generellt negativt under månaden sett i amerikanska dollar och euro. Givet kronans försvagning såg utvecklingen mer positivt ut.

Riskaptiten på den sommartunna marknaden varierade, varvid stort fokus låg på centralbankernas agerande framåt.

Amerikanska räntor steg högre och aktier pressades ned under månaden till följd av flera faktorer, därtill ökade obligationsemissioner, nedreviderade kreditbetyg samt en stark arbetsmarknad.

Tjänste- och tillverkningsindustrin visade på svaghet i Europa med Tyskland i spetsen, där en tydlig minskad tillväxt framgick från statistiken. Prisdata visade på en fortsatt nedåtgående trend även om höga priser i tjänstesektorn oroar.

Kina presenterade svag ekonomisk statistik med deflationistiska tendenser och således tydliggjordes svagheten i återhämtningen. Centralbanken fortsatte sina räntesänkningar och lovade nya stimulanser för att stötta ekonomin och fastighetssektorn.

Dollarn stärktes under månaden mot kronan samt flertalet andra valutor.

Fonden fick positiva bidrag från räntor och valutor under månaden. En lång position i valutaparet amerikansk-/australiensk dollar levererade bäst. Kort exponering mot den amerikanska 2-åriga statsobligationen gav också positiva bidrag. Främsta negativa bidragen är hänförligt till långa innehav i aktieindex.

Avslutningsvis konstaterar förvaltarna att de numer ser en mer nyanserad bild av aktiemarknaden. Fonden är fortsatt netto långa aktier samtidigt som riskbidraget under månaden sjönk från det nämna tillgångsslaget.

SEB Asset Selection C SEK - Lux, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent -0,4
Fond i år, förändring i procent 0,6

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

SEB Asset Selection C... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -