RÄNTOR/VALUTOR
SMÅ RÄNTERÖRELSER, KRONAN STÄRKTES (Direkt)

2023-09-22 16:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna inledde fredagen svagt ned, men vände senare uppåt och nettoförändringarna mot dagen före var små medan euron stärktes lite grand mot dollarn. Det preliminära inköpschefsindexet för euroområdet kom in lite högre än väntat, men låg fortsatt under det viktiga 50-strecket.

Kronan stärktes cirka 7 öre till 11:86 mot euron och med 9 öre till 11:12 mot dollarn.

Riksbankschefen Erik Thedéen fortsatte på fredagen att försöka ge verbalt stöd åt kronan och sade i ett tal att många, inklusive Riksbanken, bedömer att kronan i dagsläget är undervärderad om man jämför med vad som är motiverat av fundamenta.

"Till exempel säger IMF att kronan är undervärderad med cirka 10 procent, handelsviktat. Ekonomiska fundamenta talar alltså för att kronan bör stärkas på lite längre sikt, realt men också nominellt", sade Erik Thedéen.

Han upprepade att det kan gå snabbt när trenden väl bryts och kronan stärks igen.

I fokus under förmiddagen stod eurozonens preliminära PMI-utfall, där det sammanvägda indexet oväntat steg till 47,1 i september, från 46,7 i augusti. Väntat var en nedgång till 46,5.

Industri-PMI sjönk marginellt, medan tjänste-PMI däremot överraskade på uppsidan och steg till 48,8, från 47,9. Väntat var en nedgång till 47,7.

Cyrus de la Rubia, chefekonom vid Hamburg Commercial Bank, sade i en kommentar att även om läget är dystert och index för ny aktivitet sjunkit tre månader i rad tycks företagen anställa mer i september, vilket visar på motståndskraft under en period av låg efterfrågan.

"Men med detta sagt så väntas euroområdet gå in i kontraktion tredje kvartalet och vår nowcast, som inkluderar PMI, pekar mot en nedgång med 0,4 procent från andra kvartalet", skrev han.

I Frankrike sjönk kombinerat PMI till 43,5, medan det i Tyskland steg till 46,2, och tjänste-PMI studsade upp till 49,8, nära 50-strecket som signalerar tillväxt.

Enligt Cyrus de la Rubia ger vissa tyska delindex, som ny aktivitet och tidigare order, hopp om att botten är nådd.

Både Capital Economics och ING noterade i kundbrev att även om eurozonens preliminära PMI oväntat steg svagt i september så lättar inte oron för en recession under årets andra halva.

Capital Economics tror att aktiviteten kommer att dämpas ytterligare under resten av året.

"Sammantaget överensstämmer undersökningarna med vår uppfattning att euroområdet har hamnat i recession under tredje kvartalet. Och med stagnerande realinkomster, höga räntor och svag global efterfrågan som sannolikt kommer att fortsätta att tynga aktiviteten under de kommande månaderna, tror vi att lågkonjunkturen kommer att fortsätta under fjärde kvartalet", skrev de.

Spansk BNP för andra kvartalet reviderades upp på årsbasis, från preliminära 1,8 procent, till 2,2 procent, men det var ändå nästan en halvering från årstillväxten under första kvartalet som uppgick till 4,2 procent.

Brittiska data visade att detaljhandelns försäljning var något svagare än förutspått i augusti. Jämfört med månaden före ökade försäljningen 0,4 procent och jämfört med ett år tidigare sjönk den med 1,4 procent. Väntat var +0,5 respektive -1,2 procent.

Och PMI-utfallet för Storbritannien visade att såväl det preliminära kombinerade indexet som tjänste-PMI sjönk till 32-månaderslägsta, medan industri-PMI steg till tvåmånadershögsta – om än fortsatt långt under 50-strecket.

Riskerna för en brittisk recession bedöms ha ökat då näringslivets aktivitet sjönk i den snabbaste takten sedan finanskrisen, undantaget covid-19-nedstängningarna.

Pundet sjönk tillfälligt till sexmånaderslägsta mot dollarn, men hämtade sig senare något.

USA-räntorna visade också små nettorörelser på fredagen, jämfört med svensk stängning dagen före.

Under natten passerade dock den amerikanska tioårsräntan 4,50 procent för första gången sedan 2007, och jämfört med noteringarna före Federal Reserves räntebesked i onsdags noterades uppgången till knappt 20 punkter i spåren på Feds signaler om att räntan sannolikt förblir "hög, länge".

Förutom utsikter om långvarigt höga Fed-räntor noterar marknadsaktörer att utsikterna för USA:s statsfinanser nu utgör uppåtrisker för amerikanska räntor på medellång och lång sikt.

På eftermiddagen publicerades de amerikanska preliminära PMI-indexen, som visade att det sammanvägda indexet sjönk marginellt till 50,1 i september, från 50,2 i augusti. Industri-PMI var lite högre än väntat medan tjänste-PMI var lägre än väntat, men fortsatt över 50.

På valutamarknaden handlades euron något starkare kring 1:066 mot dollarn, medan dollarn samtidigt stärktes en bit över 148 mot yenen.

Från Bank of Japan, sist i veckans centralbankskavalkad, kom inga överraskningar, utan BOJ lämnade depositräntan oförändrad på -0,10 procent och fortsätter att styra den tioåriga statsobligationsräntan mot 0 procent, med ett intervall på +/-50 punkter.

BOJ åtar sig samtidigt att tålmodigt fortsätta med de monetära lättnaderna, och kommer inte att tveka att vidta ytterligare lättnadsåtgärder om det skulle bli nödvändigt.

Centralbanken ska också hålla uppmärksamhet på utvecklingen på valutamarknaden och andra finansiella marknader och bevaka dess påverkan på Japans ekonomi och priser.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -