SPP Generation 80-tal var oförändrad under augusti - fallande inflation i USA (Finwire)

2023-09-25 09:11

Fonden SPP Generation 80-tal var oförändrad under augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,04 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,11 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,69 procent. Det framgår av en månadsrapport från ansvarig förvaltare för fonden Olav Chen.

Förvaltaren uppger initialt att fonden gynnades något av räntedelen medan aktiedelen bidrog aningen negativt till resultatet under augusti månad.

"Sammantaget slutade alltså både den relativa och den absoluta avkastningen på nästan noll under månaden."

Under augusti tappade Stockholmsbörsen 3,1 procent mätt med SBXCAP medan globala aktier rapporteras ha stigit med 1,7 procent samt att aktier i tillväxtregioner föll 2,2 procent.

Svenska statsobligationer föll 0,94 medan svenska penningmarknaden och bostadsobligationer steg 0,30 respektive 0,13 procent.

Vidare skriver Chen att förväntansbilden om en mjuklandning för den globala ekonomin löpande fått allt fler anhängare under sommaren.

"Någon tydlig definition ges sällan men en enkel regel kan vara 'marginellt ökad eller förändrad/låg arbetslöshet' vid en mjuklandning. Om man tittar på de senaste tolv recessionerna i USA sedan andra världskriget så har arbetslösheten stigit i samband med samtliga av dessa. Vid de två-tre som anses vara mjuklandningar steg arbetslösheten betydligt mindre jämfört med de övriga."

I USA rapporterar förvaltaren att inflationen fallit från 9 procent till 3 procent och att kärninflationen håller sig fortsatt hög nära 5 procent, men Chen skriver att även denna tycks ha passerat toppnoteringen.

Tillgångsfördelningen i portföljen per den sista augusti bestod av aktier till 91,7 procent samt lång respektive kort ränta till 5,9 och 2,5 procent.

De största sektorerna i fondens portfölj vid månadsskiftet var teknik, finans samt teknik. Sektorerna stod för 19,9, 19,3 respektive 19,1 procent av det förvaltade kapitalet.

Fonden Storebrand Emerging Markets, Apple, Microsoft, Atlas Copco samt Investor var fondens fem största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 6,4, 3,2, 2,5, 2,3 respektive 1,8 procent.

SPP Generation 80-tal, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent 0,00
Index MM, förändring i procent -0,04
Fond i år, förändring i procent 15,11
Index i år, förändring i procent 15,69

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -