Swedencare
Swedencare redovisar 17 procent organisk tillväxt i Q3 - vinsten ökade rejält (uppdatering) (Finwire)

2023-10-25 07:48

(Uppdaterar med mer info)

Djurhälsobolaget Swedencare redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 24,5 procent till 602,0 miljoner kronor (483,5) - den högsta omsättningen någonsin. Den organiska försäljningstillväxten var 17 procent (8).

Ebitda-resultatet blev 137,0 miljoner kronor (88,3), med en ebitda-marginal på 22,8 procent (18,3).

Rörelseresultatet blev 56,7 miljoner kronor (21,7), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 32,8 miljoner kronor (11,3).

Resultatet efter skatt blev 38,1 miljoner kronor (3,8), en ökning med 902,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,24 kronor (0,15), vilket innebär en ökning med 60,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 135,6 miljoner kronor (67,8).

"Vårt mycket starka kassaflöde innebär att vi redan nu har kommit under 3 i vår nettoskuldsättning mot ebitda vilket var vårt mål att nå först efter Q4", noterar vd Håkan Lagerberg.

Bolaget har amorterat 75 miljoner kronor på skulder till kreditinstitut.

Likvida medel uppgick till 243,2 miljoner kronor (194,3).

Den organiska tillväxten är starkare än under första halvåret vilket beror på att kunders lager har kommit ned i nivå samt att efterfrågan på Swedencares produkter fortsätter vara stark bland husdjursägarna, noterar Lagerberg.

Bolaget växer snabbare än marknaden på samtliga regioner.

Swedencare, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 602,0 483,5 24,5%
Organisk försäljningstillväxt, procent 17 8 112,5%
EBITDA 137,0 88,3 55,2%
EBITDA-marginal 22,8% 18,3%
Rörelseresultat 56,7 21,7 161,3%
Rörelsemarginal 9,4% 4,5%
Resultat före skatt 32,8 11,3 190,3%
Nettoresultat 38,1 3,8 902,6%
Resultat per aktie, kronor 0,24 0,15 60,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 135,6 67,8 100,0%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Swedencare - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -