NORVA 24
RÖRELSERESULTATET STEG TILL 110 MLN NOK 3 KV (NY) (Direkt)

2023-11-21 08:17

(Tillägg: på flera ställen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Norva 24, som gör underhåll av vatten- och avloppssystem, redovisar ett rörelseresultat på 110 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet 2023 (76,6).

Perioden har påverkats av jämförelsestörande poster uppgående till -0,9 miljoner kronor (-1,1).

Nettoomsättningen var 792 miljoner kronor (612). Försäljningstillväxten var 29,4 procent. Valutajusterad organisk tillväxt var 7,8 procent. Förvärvsdriven tillväxt var 14,2 procent under kvartalet, drivet av förvärv i Tyskland i synnerhet.

Det justerade ebita-resultatet steg till 124 miljoner kronor (86,7) med en motsvarande marginal på 15,7 procent (14,2).

Resultatet efter skatt steg till 70,4 miljoner kronor (49,8). Resultatet per aktie ökade till 0:39 kronor (0:27).

"Rapporten är ett bevis på styrkan i vår modell och den motståndskraft den har, även på en marknad med en svagare makroekonomi", uppger vd Henrik Norrbom som tillträdde sin post i september.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 132 miljoner kronor (133). Kassagenereringen var 67 procent av bolagets justerade ebitda-resultat.

"Den höga aktivitetsnivån i augusti och september har lett till en uppbyggnad av kundfordringar som kommer att ge kassaflöde under fjärde kvartalet", skriver Norva 24-chefen.

Bolaget står fast vid sina finansiella mål om intäkter på 4,5 miljarder norska kronor till 2025 och en justerad ebita-marginal på 14-15 procent på medellång sikt.

"Vi har en stabil pipeline av potentiella förvärv och förblir övertygade om att vi kommer att kunna leverera på de övergripande intäktsmålen och öka förvärvstakten", skriver Henrik Norrbom.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Norva24 Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -