SCANDION ONCOLOGY
SER ÖVERLEVNAD 10,4 MÅN I CORIST-STUDIE (R) (Direkt)

2023-11-21 10:31

(Korrigerar tidpunkt för tidigare data från Corist-studien)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Scandion Oncology meddelar resultat i den andra delen av Corist-studien i fas 2a. Medianöverlevnaden (OS) låg på 10,4 månader i den öppna studien som omfattade 25 patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer som tidigare genomgått tung behandling och inte hade andra möjliga behandlingsalternativ.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Historisk data för placebo med bästa möjliga vård har för den undersökta patientgruppen legat mellan 5 till 7 månader i stora internationella multicenterstudier i fas 3.

Utav de 25 patienterna i studien uppges sju fortfarande vara i livet efter 15 månader från behandlingsstart.

De uppnådda resultaten bedöms enligt bolaget vara kliniskt meningsfulla och utgöra ett viktigt regulatoriskt mål.

"Vi är uppmuntrade av dessa lovande data över generell överlevnad hos den här svårbehandlade patientgruppen som utvecklat resistens mot tidigare behandling. I slutändan är förlängd generell överlevnad den enskilt viktigaste resultatmåttet vid alla cancerbehandlingar. Det här är lovande data för den fortsatta utvecklingen av SCO-101 och den pågående del tre av Corist", framgår det av en skriftlig kommentar i pressmeddelandet från Scandion Oncologys medicinska chef Lars Damstrup.

Han framhåller att hypotesen kring biomarkör måste utvärderas i en framtida randomiserad klinisk studie.

Ett annat sekundärt mål i studien var progressionsfri överlevnad (PFS), det vill säga tiden från behandlingsstart fram till att tumören fortsatte att utvecklas. Medianen för PFS var 2,0 månader medan historisk data har rapporterat PFS i intervallet 1,7 till 1,8 månader.

Scandion Oncology ska även ha hittat en potentiell biomarkör i form av så kallat okonjugerat bilirubin. Bilirubin är en avfallsprodukt som bildas när den hemgrupp som finns i röda blodkroppars hemoglobin bryts ned.

I studien uppges 17 av 25 patienter uppvisa en övergående ökning i okonjugerat bilirubin medan resterande 8 patienter hade en mer kvarvarande ökning.

Gruppen om de 17 patienter med övergående ökning uppvisar en signifikant högre median för överlevnad om 13,4 månader jämfört med 8,0 månader för patientgruppen med kvarvarande ökning.

För PFS var inte data signifikant med en ökad PFS-överlevnad om 2,0 månader för den övergående gruppen jämfört med 1,8 månader för den kvarvarande gruppen.

I gruppen med övergående ökning av bilirubin var 7 av 17 patienter fortfarande i livet vilket innebär att överlevnaden hos dessa patienter kommer att fortsätta förbättras.

Corist-studien utvärderade SCO-101 i kombination med cellgiftet Folfori.

I slutet av september 2022 meddelade bolaget övergripande resultat från den andra delen av fas 2-studie Corist där säkerhet och tolerabilitet bekräftades för läkemedelskandidaten SCO-101. Däremot kunde studien inte nå sitt primära mål om en tumörminskning om minst 30 procent.

Scandion Oncology har i den inledande handeln på tisdagen stigit med nästan 34 procent till cirka 1:60 kronor. Från årsskiftet har dock aktien, trots tisdagens uppgång, fallit med 43 procent.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt


Scandion Oncology - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -