Nedgång på Stockholmsbörsen på tisdagen, OMXS30-index sjönk 0,5 procent (Finwire)

2023-11-28 17:45

Stockholmsbörsen sjönk på tisdagen. Utvecklingen var i linje med Parisbörsen, medan börserna i Frankfurt och London stängde i en oregelbunden tendens. Flera bolag höll kapitalmarknadsdag, däribland Sandvik, Scandi Standard och Bonesupport.

Vid stängning var OMXS30-indexet ned 0,54 procent till 2 214,81.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, steg Sinch 6,6 procent medan Tele 2 var upp 0,7 procent. Sämst utveckling hade SBB B med minus 4,9 procent medan Nibe noterades ned 3,4 procent.

Hedgefonden Anson har köpt in sig i kommunikationstjänstebolaget Twilio och trycker nu på för att få till en försäljning av bolaget, eller en försäljning av delar. Det skriver The Information. Verksamheten som Anson vill att Twilio säljer står för 12 procent av intäkterna. För kapitalet från en eventuell försäljning vill Anson att bolaget inleder återköp av aktier eller förvärvar andra kommunikationsplattformar. I brevet nämns svenska konkurrenten Sinch som ett potentiellt mål. Sinch-aktien klättrade 6,6 procent.

Verkstadsbolaget Sandvik bekräftade sina finansiella mål, som aviserade i maj 2022, och upprepade också sitt mål om intäkter på 6,5 miljarder kronor från mjukvara och digitala lösningar under 2025. Aktien backade 1,0 procent.

Kycklingbolaget Scandi Standard presenterade nya finansiella mål. Målen sträcker sig till 2027 och innefattar en årlig organisk tillväxt på 5-7 procent, en ebit-marginal på över 6 procent samt en avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent. Vidare är utdelningspolicyn att dela ut 60 procent av nettoresultatet och en skuldsättning på under 2,5 gånger ebita-resultatet. Aktien stängde oförändrad.

Medicinteknikbolaget Bonesupport lade en prognos för 2024 om en försäljningstillväxt i konstant valuta över 40 procent. Bolaget kommunicerade den 1 september 2022 uppdaterat finansiellt mål om en årlig försäljningstillväxt på 40 procent för de kommande tre åren 2023-2025. Aktien ökade 2,0 procent.

E-handelsbolaget Boozt höjde de nedre delarna av sina prognoser för helåret efter en stark utveckling under det tredje kvartalet samt oktober-november. Boozt räknar nu med en nettoomsättningstillväxt om 13-15 procent och ett justerat rörelseresultat om 370-390 miljoner kronor för helåret. Tidigare prognos var en tillväxt på 11-15 procent och ett justerat rörelseresultat på 350-390 miljoner kronor. Kepler Chevreux och SEB gav också köpråd för akten som steg 3,2 procent.

Oljebolaget Enquests produktion under årets tio första månader var 43 872 fat per dag, i linje med företagets prognos. Samma period i fjol var produktionen 46 593 fat per dag. Enquest bedömer att produktionen för helåret hamnar någonstans i mitten av prognosen på 42 000-46 000 fat per dag. Kostnaderna väntas vara 400 miljoner dollar, vilket är 25 miljoner dollar lägre än ursprunglig prognos om 425 miljoner dollar. Orsaken är att man har haft lägre kostnader för diesel och kemikalier. Aktien var upp 0,2 procent.

Logistikbolaget Jetpak rapporterade lägre intäkter och lägre resultat i tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Jetpak förväntar sig att resten av 2023 fortsätter att vara utmanande. Bolaget räknar dock med ett högre justerat ebita-resultat för helåret jämfört med i fjol. Aktien steg 2,6 procent.

Pareto sänkte sitt råd för fastighetstrion Balder, Fabege och Diös till behåll, från tidigare köp.
Aktierna backade 1,9 procent, 1,3 procent respektive 2,5 procent.

Mediebolaget Viaplay föll med 8,0 procent inför delårsrapporten som släpps på onsdagen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -