RÄNTOR/VALUTOR
EUROPARÄNTORNA FORTSATTE NED, EURON STÄRKTES (Direkt)

2023-11-28 16:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor fortsatte på tisdagen nedåt, efter att ha sjunkit även på måndagen. Euron handlades samtidigt runt 15-veckorshögsta på 1:0970 mot dollarn.

De större Europabörserna sjönk överlag medan USA-börserna inledde svagt ned, investerare fortsatte att invänta information senare i veckan kring utsikterna för ekonomin och penningpolitiken.

Data från Tyskland på morgonen visade att GfK:s hushållsindikator steg till -27,8 inför december från -28,3 för november. Det var marginellt bättre än väntade -27,9, men ändå under de -26,7 som noterades inför oktober.

ECB rapporterade att penningmängden (M3) minskade 1,0 procent i oktober jämfört med oktober 2022, upp från -1,2 procent i september men något under väntade -0,9 procent.

Utlåningstillväxten till hushållen minskade samtidigt till 0,6 procent i oktober, från +0,8 procent i september, och för företagsutlåningen sjönk tillväxttakten till -0,3 procent, från +0,2 procent.

Oxford Economics konstaterade att det var första gången sedan 2015 som utlåningstillväxten till företag var negativ och att tillväxten i hushållsutlåningen samtidigt var den svagaste på nära tio år.

"ECB:s strama penningpolitik överförs tydligt till den reala ekonomin och vi tror att oron över tillväxten kommer att tillta när inflationen sjunker närmare målet. Vi tror att ECB kommer att börja sänka räntan i april, tidigare än vad marknaden räknar med", skrev Oxford Economics i ett kundbrev.

I Sverige publicerade Finansinspektionen en finansiell stabilitetsrapport på tisdagsmorgonen där de konstaterar att högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi, i synnerhet de med mindre marginaler.

"Räntorna sänker fastighetsbolagens vinster och värdet på deras fastigheter. Därför har de också fått det svårare att finansiera sina skulder. De kan inte luta sig tillbaka i det här läget. De behöver fortsatt minska sina skulder och stärka sin kapitalsituation för att undvika en mer okontrollerad anpassning framöver", sade generaldirektör Daniel Barr.

FI noterade samtidigt att svenska banker för närvarande är mycket lönsamma och har stora kapitalbuffertar.

"Bankerna har en god motståndskraft och kan hantera betydande kreditförluster, men det finns en förhöjd osäkerhet om hur ekonomin och marknaden kommer att utvecklas. Därför behöver bankerna även fortsättningsvis ha stora buffertar", skrev FI.

Regeringen meddelade vidare att Bankföreningens vd Hans Lindberg ska leda en kommitté som ska se över målet för det finansiella sparandet. Kommittén ska utreda om nuvarande överskottsmål, en tredjedels procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel, bör ändras. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

Svenska statsobligationsräntor sjönk 1-2 punkter på tisdagen, tioårsräntan 1 punkt ned, till 2,64 procent, samtidigt som motsvarande tyska ränta sjönk 4 punkter, till 2,53 procent.

Euron tappade 3 öre mot kronan, till 11:42, medan dollarn försvagades med 7 öre, till 10:41.

Amerikanska statpappersräntor fortsatte sjunka efter svensk stängning på måndagen, drivet av oväntat svag försäljning av nya bostäder i oktober samt god efterfrågan i en emission av femåriga statsobligationer.

ING Economics påpekade i ett kundbrev att även om måndagens nedgång i USA-räntorna var betydande över hela kurvan så tog den ändå bara tillbaka räntenivåerna till de som gällde före Thanksgivingledigheten. De tror också att tisdagskvällens emission av sjuåriga statsobligationer kan bli ett bättre test på "marknadspulsen" än måndagens femårsemission.

I tisdagens handel fortsatte USA-räntorna nedåt, vid svensk stängning noterades tvåårsräntan till 4,86 procent medan tioårsräntan noterade 4,40 procent, 8 respektive 4 punkter lägre jämfört med vid samma tid på måndagen.

S&P Corelogic Case-Shillers index över huspriserna i 20 storstadsområden runt om i USA steg ungefär som väntat i september, med 3,9 procent jämfört med samma månad 2022, enligt. Här väntades en uppgång med 4,0 procent. Uppgången var dock den största hittills i år.

Annan data visade att de amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 102,0 i november jämfört med 102,6 i oktober, enligt Conference Boards månatliga mätning.

Nedgången var dock mindre än den som väntades på 101,0.

Richmond Feds index sjönk till -5 i november, från 3 i oktober, väntat var en mindre nedgång till 1.

Fed-guvernören Christopher Waller sade på tisdagseftermiddagen att han är "alltmer övertygad" om att policyn är väl positionerad för att dämpa ekonomin och få tillbaka inflationen till 2 procent.

Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -