Shortcut Media
Shortcut Media vänder till positivt ebita-resultat (Finwire)

2023-11-30 13:36

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet, mätt i ebita, vände till positivt.

Omsättningen steg till 23,7 miljoner kronor (14,1).

"Ökningen beror i första hand på ett större projekt i vårt dotterbolag Stark med omfattande genomfakturering. Detta ger en positiv effekt på nettoomsättningen men försvagar vår bruttomarginal", kommenterar tillförordnade vd Lennart Larsson.

Bruttomarginalen var 40 procent (68).

Ebitda-resultatet blev 0,7 miljoner kronor (-2,4), med en ebitda-marginal på 3,0 procent.

Ebita-resultatet blev 0,3 miljoner kronor (-2,4), med en ebita-marginal på 1,3 procent.

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet efter skatt blev -11 000 kronor, jämfört med en förlust på -3,2 miljoner kronor året innan.

Resultat per aktie hamnade på 0,0 kronor (-0,26).

"Det rådande konjunkturläget innebär ett fortsatt fokus på konsolidering och utveckling av befintlig affär, där vi prioriterar lönsamhet över tillväxt", säger Larsson.

Shortcut Media, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 23,7 14,1 68,1%
EBITDA 0,7 -2,4
EBITDA-marginal 3,0%
EBITA 0,3 -2,4
EBITA-marginal 1,3%
Rörelseresultat -0,1 -3,6
Resultat före skatt 0,0 -3,7
Nettoresultat 0,0 -3,2
Resultat per aktie, kronor 0,0 -0,26

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.seredaktion@finwire.org
© Copyright

Shortcut Media - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -