RÄNTOR/VALUTOR
EUROPARÄNTORNA SJÖNK, EURON FÖRSVAGADES (Direkt)

2023-12-01 16:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna sjönk på fredagen, tyska räntor var vid svensk stängning ned 8-13 punkter, mest i kortare löptider, medan euron försvagades under 1:09 mot dollarn då blickarna främst riktades mot inköpschefsindex för november och ett tal av Fed-chefen Jerome Powell efter svensk stängning.

Den svenska tvåårsräntan slutade 8 punkter lägre på 3,21 procent, medan tioårsräntan var ned 8 punkter till 2,54 procent.

Kronan blev 10 öre starkare till 11:36 mot euron och drygt 1 öre starkare till 10:47 mot dollarn.

Riksbankschef Erik Thedéen varnade i ett tal på fredagsförmiddagen för att det faktum att Riksbanken nyligen lämnade styrräntan oförändrad på 4 procent inte ska tolkas som att inflationsriskerna är borta och att räntorna kommer att sjunka snabbt. Riksbanken har beredskap att höja ytterligare om det skulle behövas.

Han uppmanade även fastighetsbolagen att minska sina skulder.

Euroområdets inköpschefsindex för industrin steg till definitiva 44,2 i november, jämfört med 43,1 föregående månad.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades ett index på 43,8, i linje med det preliminära utfallet.

Industri-PMI för såväl Spanien, Frankrike som Tyskland kom in högre än väntat, medan Italiens var lägre.

Oxford Economics noterade i ett kundbrev att även om indexet fortfarande är i ett krympande territorium, vilket tyder på en brett baserad svaghet i länder i euroområdet, har takten i nedgångar i produktion och nya beställningar avtagit medan förväntningarna förbättrats.

Här hemma steg inköpschefsindex för den svenska industrisektorn till 49,0 i november, från 46,2 i oktober. Det är den högsta nivån sedan september 2022.

"Det är en överraskande stor uppgång och innebär att nedgången i industrin har bromsat in under fjärde kvartalet. Sannolikt har vi ännu inte sett räntehöjningarna och den minskade världshandelns fulla effekt på svensk industri med risk för bakslag längre fram", kommenterade Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång svarade för det största månatliga bidraget till ökningen i PMI.

Samtidigt steg dock index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i november till 47,1 från 43,8 i oktober och Jörgen Kennemar framhöll att det kan vara en effekt av kronförsvagningen under året.

Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson noterade i en kommentar att även om index steg så indikerar det fortfarande en recession i tillverkningsindustrin.

"Rapporten är dyster, om än mindre så än de föregående månaderna", skrev Isaksson, men pekade på att på den positiva sidan steg delindexen för exportorder och sysselsättning över 50. Han tillade dock att ett sysselsättningsindex på 51 historiskt stämt överens med fallande sysselsättning i sektorn.

En hel del annan svensk makrodata publicerades på fredagen. Exempelvis ökade tjänsteexporten med 19 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2022. Tjänsteimporten ökade samtidigt med 5 procent, enligt SCB.

Vidare steg antalet företagskonkurser med 9 procent i november, jämfört med samma månad året före. Totalt har konkurserna ökat med 29 procent hittills i år, jämfört med samma period 2022, enligt statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Året går därmed mot det högsta antalet sedan finanskrisen. Byggindustrin driver på utvecklingen, med en uppgång på 24 procent. Däremot ser det ljusare ut i partihandeln och hotell- och restaurang samt transportsektorn, där konkurserna i november minskade med 13, 20 respektive 15 procent.

USA-räntorna pekade också nedåt på fredagen. Tvåårsräntan var vid svensk stängning ned 6 punkter till 4,65 procent och tioåringen 5 punkter till 4,29 procent.

ISM:s industri-PMI var oförändrat på 46,7 i november jämfört med i oktober, medan prisindex steg till 49,9, från 45,1 och sysselsättningsindex sjönk till 45,8, från 46,8.

Annan statistik visade att bygginvesteringarna ökade med 0,6 procent i oktober i stället för väntade +0,4 procent.

Federal Reserve träder på lördag in i sin tysta period inför nästa FOMC-möte den 12-13 december. En sista indikation kan bli vad Fed-chefen Jerome Powell säger vid ett event vid Spelman College i Atlanta.

Wall Street Journals Fed-reporter Nick Timiraos skrev på fredagen att ledamöterna i Federal Reserve är allt mer övertygade om att de inte behöver höja räntan ytterligare för att besegra inflationen. Men de är inte tillräckligt nöjda för ett kungörande om att det är slut på räntehöjningarna, och än mindre för att starta en diskussion om räntesänkningar.

Marknaden prisar in en första sänkning i maj och sedan ytterligare fyra sänkningar under året, med en styrränta som då skulle ligga på 4,00-4,25 procent vid årsskiftet.

På valutamarknaden handlades euron vid svensk stängning runt 1:085 mot dollarn, ned från 1:091 samma tid dagen före, samtidigt som dollarn i sin tur tappade till 147:6 mot yenen, från 148:4.

Japans största fackförbund, Rengo, kommer att begära löneökningar på minst 5 procent i vårens avtalsförhandlingar. Detta för att hjälpa medlemmarna att hantera den ökade kostnadstrycket, enligt Reuters. Kravet från Rengo följer andra förbund som kommit med liknande krav.

I Kina steg det privata Caixin-indexet för industrin till 50,7 i november jämfört med 49,5 i oktober.

Väntat enligt Trading Economics konsensusprognos var ett index på 49,8. I går visade Kinas officiella industri-PMI tvärtom en nedgång från 49,5 i oktober till 49,4 i november.

Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -