Brummer Multi-Strategy
Brummer Multi-Strategy minskade 1,7 procent i november - ny sektorspecialist till portföljen under 2024 (Finwire)

2023-12-06 10:42

Fonden Brummer Multi-Strategy minskade 1,7 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Brummer och Kerim Celebi.

“I november steg både aktier och obligationer kraftigt när marknaderna började prisa in eventuella räntesänkningar i början på 2024. Svagare löneutveckling, lägre inflationstakt och färre emissioner av obligationer med långa löptider från amerikanska finansdepartementet bidrog till förväntningar att Federal Reserve kan komma att sänka styrräntan inom en överskådlig framtid”, inleder förvaltarna.

Vad gäller fondens utveckling, var systematisk makro fondens främsta bidragsgivare. Strategin avslutade marginellt positivt med bidrag från positioner inom råvaror på alternativa marknader.

Bidraget från lång/kort-aktie var istället marginellt negativt. Positioner inom europeiska finanssektorn bidrog positivt medan positioner inom olika servicesektorer tyngde utvecklingen.

“Positionering inom globala hälso- och sjukvårdssektorer var mer utmanande denna månad med korta positioner inom bland annat bioteknik som genererade förluster”, utvecklar förvaltarna ytterligare.

Den främsta negativa bidragsgivaren var systematisk trend, vilken tyngdes av positioner inom valutor, aktier och räntor.

“Efter en svår månad för trendföljande strategier bör man ha strategiernas huvudsakliga syfte och funktion i en diversifierad portfölj i åtanke – nämligen att agera som ett skydd under svåra marknadsförhållanden, vilket var fallet under 2022. Skarpa trendvändningar kan dock vara svåra att fånga och därmed generera vinst från”, förklarar förvaltarteamet.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att man gjort mindre förändringar av den övergripande allokeringen mellan strategityper i portföljen. Inom lång/kort-aktie kommer man inte ha någon exponering mot den nordiska/europeiska tekniksektorn framöver.

“En ny sektorspecialist med globalt fokus på teknik, sällanköpsvaror och -tjänster kommer att adderas till portföljen under första kvartalet 2024”, förklarar förvaltarna.

Brummer Multi-Strategy, % november, 2023
Fond MM, förändring i procent -1,7
Fond i år, förändring i procent -1,0

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Brummer Multi-Strategy - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -