Beijer Alma
INITIERINGSANALYS Beijer Alma: Kvalitetsbolag med lång historik av lönsam tillväxt (Analysguiden)

2023-06-09 13:45

Analysguiden inleder bevakning av industrikoncernen Beijer Alma med motiverat värde 257 kr. Ett kvalitetsbolag med starka ägare och lång historik av lönsam tillväxt.

Industrikoncern med starka ägare
Beijer Alma är en internationell industrikoncern som bildades 1983 med huvudkontor i Uppsala. Bolaget har en tydlig ägare i Anders Wall med familj och stiftelser, som tillsammans kontrollerar drygt 50% av bolaget. Numera bedrivs verksamheten via dotterbolagen Lesjöfors, globalt fokuserat på tillverkning och försäljning av fjädrar, tråd- och banddetaljer samt Beijer Tech, fokuserat på tillverkning, industrihandel samt nischteknologier inom Norden. På rullande 12 månader överstiger försäljningen 6 mdkr och avser till 70% marknader utanför Sverige. Själva produktionen sker i någon av bolagets 40 fabriker i Norden, Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget är sedan 1987 börsnoterat på Stockholmsbörsen.

Imponerande facit av lönsam tillväxt över lång tid
Bolaget är en förvärvdriven koncern och har sedan 2010 genomfört 39 förvärv, varav 22 av dessa har skett efter 2018. Omsättningen har under samma tid vuxit i genomsnitt med 8% årligen och vinsten med 5% årligen. Samtidigt har Beijer Alma i genomsnitt haft en årlig avkastning på sysselsatt kapital runt 20% och bolagets strategiska fokus på lönsam tillväxt har bevisats över lång tid. Dessa siffror är justerade för avvecklingen av dotterbolaget Habia Cable föregående år.

Avyttringen av Habia Cable skapar nya möjligheter
Under det tredje kvartalet 2022 slutfördes avyttringen av Habia Cable till tyska HEW-KABEL Holding. Renodlingen av koncernen ledde till en reavinst om 352 mkr, som tillsammans med ett nytt finansieringsavtal, framhandlat under 2023, har medfört att Beijer Alma nu skapat sig ett gott utrymme för fortsatt tillväxt via fler strategiska förvärv. Samtidigt som den finansiella ställningen inom koncernen har stärkts upp. 

Inleder bevakning ett motiverat värde om 257 kr
Beijer Almas aktie har i år stigit med 46,7%, att jämföra med Stockholmsbörsen breda index (OMXSPI), som är upp 9,3%. I likhet med övriga förvärvsdrivna bolag inom industrin har bolagets värderingsmultiplar stigit markant över tid. Bolaget handlas idag över de historiska nivåerna. Nedgången under 2022 har återhämtats med råge och förväntningarna framöver är numera högt ställda. En minskning i efterfrågan drivet av en vikande konjunktur kan få negativ effekt på aktien.

Men signalerna i den senaste kvartalsrapporten visar på stabil efterfrågan och med det ökade förvärvsutrymmet ser Analysguiden att det finnas en viss uppsida i aktien. Vi inleder därför bevakning av bolaget och ser ett motiverat värde om 257 kr baserat på 2024 års prognoser, vilket motsvarar en ev/ebit-multipel om 16 gånger. 

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/initieringsanalys-beijer-alma-kvalitetsbolag-med-lang-historik-av-lonsam-tillvaxt

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Beijer Alma B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -