Fastighets AB Balder
Fastighets AB Balders (publ) delårsrapport januari-mars 2024 (Cision)

2024-05-03 08:00
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 402 Mkr (1 549), vilket motsvarar en minskning per aktie med 10% till 1,21 kr (1,34).
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 84,46 kr per aktie (91,65).
  • Hyresintäkterna uppgick till 3 129 Mkr (2 895).
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -595 Mkr (-51) motsvarande -0,51 kr per aktie (-0,04).

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 513 Mkr (1 646). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 402 Mkr (1 549), vilket motsvarar en minskning per aktie med 10% till 1,21 kr (1,34). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 493 Mkr (469).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -508 Mkr (-128). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -595 Mkr (-51), motsvarande -0,51 kr per aktie (-0,04). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -652 Mkr (-1 602), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 Mkr (28), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -10 Mkr (229), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -280 Mkr (-175) samt resultat från andelar i intressebolag om -388 Mkr (60).

Presentation av Balders delårsrapport
Klockan 08:45 (CET) den 3 maj håller vd Erik Selin, finanschef Ewa Wassberg och IR Jonas Ericson en webbsänd presentation och telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och under telefonkonferensen finns möjlighet för finansmarknadens representanter att ställa frågor.

Följ webbsändningen på https://ir.financialhearings.com/fastighets-ab-balder-q1-report-2024.

Vänligen registrera dig här för att kunna ställa frågor under konferenssamtalet. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens-ID. Mediefrågor hänvisas till press@balder.se.

Den inspelade presentationen och telefonkonferensen finns i efterhand tillgänglig här.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92, erik.selin@balder.se
Ewa Wassberg, Finanschef, tel. 031-351 83 99, ewa.wassberg@balder.se
Jonas Ericson, Investor Relations, tel. 0767 655 088, jonas.ericson@balder.se
 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 08.00 CET.


Fast. Balder B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -