ATTENDO
VINSTVARNAR PGA PROBLEM I FINLAND (NY) (Direkt)

2019-06-19 06:47

(Lägger till: sex sista styckena, nyhet skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Omsorgsbolaget Attendo räknar med ett rörelseresultat (ebita) på cirka 120 miljoner kronor i andra kvartalet 2019. Bolaget förväntar sig ett lägre resultat än marknadens förväntningar, främst som en konsekvens av lägre försäljningstillväxt från nya omsorgsplatser i Finland.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Prognosen för det andra kvartalet reflekterar den underliggande vinstutvecklingen och inga poster av engångskaraktär ingår.

Siffran kan ställas mot det andra kvartalet 2018, då bolaget uppnådde ebita-resultat på 128 miljoner kronor. Resultatet belastades då med kostnader på 53 miljoner kronor.

"Det är en besvikelse att vi måste justera ned våra framtidsutsikter ytterligare. Vår analys- och prognostiseringsförmåga i Finland har varit klart otillfredsställande och det är tydligt att vår tillväxtstrategi i Finland varit för aggressiv. Expansionen i kombination med lägre försäljningstillväxt än förväntat och den aktuella situationen inom finländsk omsorg ger en stor negativ resultatpåverkan. För att komma tillrätta med problemen genomför vi nu en rad kraftfulla åtgärder", säger vd Martin Tivéus.

Bland de åtgärder som vidtas finns rekrytering av en ny affärsområdeschef och finanschef för Finland samtidigt som bolagets nuvarande affärsområdeschef Pertti Karjalainen axlar en roll för att fokusera på försäljning, prisförhandlingar samt kommun- och myndighetskontakter.

"I ett längre perspektiv ser vi att Attendo Finland kan återgå till god beläggning och lönsamhet", säger vd:n vidare.

Attendo har det senaste året varit i centrum för en vårddebatt i Finland och bolaget har anklagats för omfattande problem på flera vårdhem i landet. Bolaget har tvingats stänga vissa av de enheter som kritiserats.

Parallellt har resultatet försämrat och i bokslutskommunikén i februari varnade bolaget att det skulle bli svårt att höja marginalen 2019 och 2020. Aktien backade nästan 17 procent samma dag.

I slutet av mars aviserade bolaget ytterligare kostnader om 200 miljoner kronor i Finland för att komma till rätta med problemen i Finland. Aktien föll 19 procent den dagen, den 28 mars.

"Ett intensivt arbete pågår med att omförhandla kontrakt i syfte att kompensera för ökade kostnader. Attendo ser dock små förutsättningarna att höja priserna under 2019, men utsikterna ser något bättre ut för 2020 och avsevärt bättre för 2021", skriver Attendo om prisförhandlingarna i Finland.

Bolaget kommer även dra ned på öppningstakten i landet.

Under nästa år, 2020, väntas antalet öppningar minska till cirka 1.000 vårdplatser, ned från cirka 1.650 som är bolagets bedömning för innevarande år.

Emil Mattsson +46 8 51917911

Nyhetsbyrån Direkt


Attendo - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -