IPO
KLIMATOR SKA TILLHANDAHÅLLA BRA VÄGLAGSINFORMATION - VD (Direkt)

2020-10-08 12:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Göteborgsbaserade företaget Klimator ska fortsätta tillhandahålla bra information om väglaget till vinterväghållningsbolag och samtidigt satsa på att få fler kunder inom fordonssektorn där företaget ser stor potential på sikt.

Det säger Torbjörn Gustavsson, som är vd och en av grundarna till Klimator, i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av bolagets aktie på Spotlight Stock Market.

Klimators intäkter kommer i nuläget till största delen från tillhandahållet av dataplattformen Road Condition Data som möjliggör säkrare vintervägar och transporter. Plattformen kan även minska miljöbelastningen genom att onödiga vinterröjningsåtgärder kan undvikas.

I Sverige ansvarar staten för att hålla vägarna öppna och farbara. Arbetet utförs skattefinansierat av entreprenörer, vilka är i behov av bra och precis information, säger Torbjörn Gustavsson.

De väghållningsentreprenörer som är kunder hos Klimator betalar en fast årsavgift för användning av väglagsinformationen som distribueras via Road Condition Data. Dataplattformen täcker för närvarande Sverige, Danmark, Norge, Litauen, Nederländerna och Tjeckien.

Klimator har dock två verksamhetsområden - utöver vintervägröjning även ett som riktar sig till fordonssektorn.

"Vintervägsindustrin är den viktigaste för oss i dagsläget, men vi håller på att etablera oss mer och mer inom fordonsindustrin. På sikt ser vi fordonssektorn som den viktigaste komponenten i Klimator", säger Torbjörn Gustavsson.

Klimator ska upprätthålla ett högt teknikkunnande med hjälp av sin koppling till forskarvärlden, inte minst Chalmers. Torbjörn Gustavsson berättar i intervjun samtidigt om utmaningen för det historiskt sett forsknings- och utvecklingsbaserade företaget att skapa förståelse för potentialen med bolagets teknik.

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Klimators vd Torbjörn Gustavsson till höger.

Utöver plattformen Road Condition Data har Klimator utvecklat en sensorteknologi kallad Ahead som utgörs av en lasersensor, en kamera och mjukvara. Ahead kan i realtid avläsa rådande vägförhållanden framför ett fordon i rörelse och varna föraren om farliga vägsträckor. Torbjörn Gustavsson ser stor möjlighet till att leverera varningssystem till fordon.

"Det finns ett mycket stort intresse och behov av att få ut den här informationen till trafikanten. Vi tittar på olika typer av lösningar för att informera förare. I framtiden ska även autonoma fordon kunna nyttja den här typen av information."

Vägvinterinformation behövs alltså även ifall det blir en stor övergång till självkörande fordon?

"Jag skulle säga att den blirän viktigare. I dag är detta en av de felande länkarna för att autonoma fordon inte kan köra året runt - de är bäst anpassade till fint väder. När det blir störningar får föraren ofta ta över, men i ett optimalt läge skulle det egentligen kunna vara säkrare att använda en autonom funktion som verkligen anpassar fordonet till de förhållanden som gäller", säger Torbjörn Gustavsson.

Klimators patenterade metod för att segmentera en väg ger enligt bolaget prognoser ned till var 5:e meter. Foto: Klimator

Utvecklingscyklerna för fordon är ju väldigt långa och självkörande fordon är inte här på bred front än. När kan ni potentiellt få stora intäkter från fordonssektorn?

"Vi pratar om ett antal årscykler framöver, men redan i dag levererar vi försökssystem så att man kan testa och utvärdera våra tekniker. Tanken är att detta längre fram ska kunna gå i serieproduktion. Vårt mål är att komma med i organisationer som bestämmer vilken säkerhetsutrustning som ska finnas i fordon."

Hur har ni påverkats av covid-19-pandemin?

"Inledningsvis negativt genom att flera projekt sköts på framtiden och lades i malpåse. De har nu startat upp igen, men vi skulle ha kunnat vara längre fram i förberedelserna inför kommande vinter. Vi håller på att ta igen det så gott vi kan."

Hur ska ni lyckas ligga i framkant inom ett högteknologiskt område som kan utvecklas snabbt?

"Klimator har alltid varit ett forskningsbaserat företag. Vi har koppling mot flera av de större universiteten i Sverige och andra universitet i Europa. Vi anställer många personer som har forskarutbildning och hög akademisk kompetens, så vi premierar den här typen av utveckling inom företaget för att vi verkligen ska ligga i framkant."

Ser ni några fler områden där man skulle kunna använda er teknik och kunskap?

"Det finns fantastiskt många områden där man är beroende av säker väg, såsom försäkringsbranschens "pay as you drive"-koncept och smarta uppkopplade städer. Det finns många applikationer där man är beroende av bra och precis information om hur väglaget och vägvädret är just nu."

Hur stor är risken för att global uppvärmning gör det mindre vanligt med vinterväglag framöver?

"Det är en mycket liten risk. Flera av oss i företaget är experter på klimat och klimatförändringar. I de nordiska länderna kommer nog en större andel väg att vara drabbad av ett varierande vinterklimat än vad som är fallet i dag, så på det sättet snarare växer marknaden för oss. Vi tittar ju nämligen även på andra typer av väder såsom kraftiga regn och dimma", säger Torbjörn Gustavsson.

Vad tänker ni göra med de 21 miljoner kronor i emissionspengar som ni avser ta in inför noteringen?

"Vi ska satsa på teknikutveckling, på att etablera oss i flera länder och på att etablera en större säljorganisation."

Kan man betjäna andra länder på distans från Sverige?

"Under de 20 år vi har arbetat med detta från Klimators sida har vi drivit projekt i stort sett över hela världen där man har behov av vintervägsfrågor. Allt kan snurra på en server här och det är inget problem. Vi har den fundamentala kunskapen i företaget. Eftersom det är en fysikalisk grund som styr detta är det en relativt liten sak att göra en applikation för såväl Japan som USA eller Sverige."

Hur många anställda har ni nu och vad planeras det för?

"I dag är vi 16 anställda. Vi har satt en målbild på cirka 30-35 anställda. Vi är inte ett företag i behov av många människor utan vi ska ha en koncentrerad försäljningsorganisation. Vi jobbar med partners i de länder som vi vill applicera vår teknik i och därmed behöver vi själva inte bygga upp lokala säljorganisationer. Vi ska även jobba mycket med nätbaserade lösningar."

Ni har satt som finansiellt mål att ha en försäljning på 300 miljoner kronor år 2027, varav 60 procent till fordonssektorn och 40 procent till vinterväghållningsbranschen. Vad ser du som de största utmaningarna på vägen dit?

"Att visa att vi finns och att visa potentialen med våra produkter. Vi har varit ett forsknings- och utvecklingsföretag och nu har vi i stället blivit ett mer mjukvarubaserat företag. Vi behöver verkligen komma ut och visa vad vi kan med våra tekniker."

Hur ser konkurrensläget ut?

"Det finns konkurrenter, framförallt i form av stora väderbolag som ser detta som en intressant nisch. Jag skulle säga att vi har ett stort försprång eftersom vi har arbetat med den här specialinriktningen på väder och väglag under många år. Vi har även nödvändiga patent för att skydda oss mot konkurrenter", säger Torbjörn Gustavsson avslutningsvis.

Jörgen Bogren och Torbjörn Gustavsson äger 42 procent vardera av Klimator inför noteringsemissionen. Vid fullteckning kan deras ägarandelar minska till 33,6 procent vardera.

Klimator genomför nu en unitemission som inledningsvis kan tillföra bolaget 21,3 miljoner kronor. Teckningskursen är 17:00 kronor per unit, motsvarande cirka 8:50 kronor per aktie. Det innebär en värdering av bolagets aktier på 85 miljoner kronor före kapitaltillskottet, eller strax därunder med tanke på teckningsoptionen som följer med.

Klimator har fått teckningsförbindelser om totalt 13,4 miljoner kronor, eller 63 procent, av uniterbjudandet.

Teckningsperioden i emissionen pågår till den 9 oktober. Första beräknade handelsdag på Spotlight Stock Market är den 23 oktober.

Inwest Corporate Finance är finansiell rådgivare åt Klimator i samband med noteringen.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -