ECB
VISSA LEDAMÖTER FÖREDROG INITIALT +50 PUNKTER – PROT (NY) (Direkt)

2023-06-01 14:08

(Tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ledamöterna i ECB-rådet var eniga om att en åtstramning av den penningpolitiska hållningen, genom en ytterligare räntehöjning, var nödvändig. Ett antal ledamöter uttryckte initialt en preferens för en höjning med 50 punkter, men flertalet av dessa indikerade att de kunde acceptera den föreslagna höjningen med 25 punkter.

Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 4 maj som publicerades på torsdagen. Vid mötet höjde ECB depositräntan med 25 punkter till 3,25 procent.

De ledamöter som föredrog en höjning med 50 punkter hänvisade till risker mot inflationsutsikterna i spåren på de fortsatta överraskningarna på uppsidan, att inflationen väntades överstiga målet under totalt minst fyra år samt en förhöjd risk för att inflationsförväntningarna skulle tappa förankringarna.

Dessa ledamöter ansåg att risken med att göra för mycket var mindre än risken med att strama åt för lite. Men flertalet av dem accepterade den föreslagna höjningen med 25 punkter, under förutsättningen att ECB:s kommunikation skulle visa en tydlig "riktningsbias" för att understryka att, baserat på aktuella utsikter, ytterligare räntehöjningar är motiverade och att undvika att en mindre räntehöjning skulle misstolkas som en signal om utsikter för en paus i höjningscykeln.

"Mot denna bakgrund ställde sig nästan alla ledamöter bakom den höjning med 25 punkter som föreslogs av (chefekonomen Philip) Lane, i kombination med tydlig kommunikation om att, baserat på aktuella data, penningpolitiken har mer mark att täcka", står det i protokollet.

Beslutet bedömdes vara rätt balanserat mellan behovet av ytterligare räntehöjning och den förhöjda osäkerheten om hastigheten och styrkan i policytransmissionen.

"Eftersom räntorna redan låg på restriktiva nivåer var en höjning med 25 punkter att föredra, inklusive ur ett riskhanteringsperspektiv", står det i protokollet.

"Den magnituden bedömdes vara klok, med möjliga kostnader för ett större som överväger fördelarna, givet den ännu förhöjda osäkerheten och uppfattningen att transmissionen av mycket av effekterna av tidigare räntehöjningar ännu inte kommit", fortsätter protokollet.

Beträffande kommunikationen av rådets "riktningsbias" var ledamöterna eniga om att det var lämpligt att bekräfta att rådets framtida beslut skulle säkra att policyräntorna ska föras till nivåer som "tillräckligt restriktiva" för att föra ner inflationen till 2-procentsmålet i rätt tid, och att de ska hållas på dessa nivåer "så länge det behövs".

"Samtidigt fanns det en stark preferens emot att återgå till direkt framåtblickande guidning om policyräntorna, vilket bedömdes vara ett olämpligt instrument när räntorna var väl över den nedre gränsen, och det sågs som icke konsistent med den möte-för-möte-hållning som förblev motiverad i en volatil miljö", framgår det av protokollet.

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -