Köpläge i amerikansk fondjätte

Aktieanalys Fondjätten Blackrock rapporterade kvartalssiffror som var bättre än väntat och det förvaltade kapitalet har nått hela 10 500 miljarder dollar. Trots starka siffror har aktien backat sedan årsskiftet. Placera ser värderingen som attraktiv med ett köpläge i aktien.

Blackrock med huvudkontor i New York City och en historia som sträcker sig tillbaka till 1988, har klivit fram som den dominerande kraften inom finansbranschen. Vid utgången av första kvartalet 2024 förvaltade Blackrock över 10 500 miljarder dollar, vilket cementerar dess position som den största kapitalförvaltaren i världen.

Intäkterna steg 11,4 procent till 4,73 miljarder dollar jämfört med 4,24 miljarder dollar motsvarande kvartal i fjol. Utfallet kan jämföras med Factsets analytikerkonsensus som låg på 4,65 miljarder dollar. Största bidrag bakom intäktsuppgång var en högre andel prestationsavgifter och intäkter från teknik-tjänster.

Justerat resultat per aktie blev 9,81 dollar, vilket är 4,6 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 9,38 dollar. Jämfört med motsvarnde kvartal i fjol motsvarar var tillväxten hela 23,7 procent.

Företaget hade ett totalt inflöde av kapitalet om 76 miljarder dollar i första kvartalet, vilket var under analytikernas förväntningar som låg straxt över 100 miljarder dollar. Blackrocks förvaltade tillgångar ökade med 15 procent hjälpt av organisk tillväxt och positiva marknadsrörelser.

Blackrock har som många andra kapitalförvaltare en affärsmodell med tydliga skalfördelar. Ökade volymer i form av mer förvaltat kapital kräver mycket små kostnadsökningar, vilket ökar lönsamheten.

Blackrocks rörelsemarginal vid den senaste kvartalsrapporten landade på 35,8 procent, vilket är en av de högsta bland amerikanska kapitalförvaltare. Det var en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2023.

Det som gör Blackrock särskilt imponerande är dess breda produktportfölj, som sträcker sig över olika tillgångsklasser såsom aktier 52 procent, obligationer 28 procent, blandade tillgångsklasser 9 procent, penningmarknadsfonder 8 procent och alternativa investeringar på 3 procent. Det ger en robust plattform som kan hantera olika marknadsförhållanden och kundbehov.

Blackrock är verksamt med både passiva och aktiva investeringsstrategier. Genom sin ETF-plattform Ishares och andra passiva produkter har Blackrock lyckats attrahera en betydande mängd tillgångar, vilket ger det en stor kostnadsfördel i en bransch som blir allt mer konkurrensutsatt.

Passiva strategier utgör runt två tredjedelar av de förvaltade tillgångarna och här är bolaget global marknadsledare med knappt en tredjedel av marknaden. Passiva strategier tar en allt större andel av nettoflödet, vilket gynnar Blackrocks position som marknadsledare.

Samtidigt fortsätter företaget att erbjuda aktiv förvaltning och nischade investeringsstrategier för kunder som efterfrågar det. Analytiker räknar med att institutioner står för 80 procent av det förvaltade kapitalet. Denna typ av kunder har traditionellt sett varit mer stabila än privatinvesterare.

Blackrock har lanserat fonder på den kinesiska sparmarknaden tillsammans med Temasek och China Construction Bank, som är Kinas största bank. En sparmarknad som spås ha en hög tillväxt när den kinesiska medelklassen ökar sitt månadssparande och breddar det till fondsparande.

Teknologi har också spelat en central roll i Blackrocks framgång. Genom att investera i avancerade analytiska verktyg och plattformar som Alladin har företaget kunnat förbättra sina investeringsbeslut och kundupplevelsen. Affärsområdet tekniktjänster ökade intäkterna med 11 procent under kvartalet.

De analytiker som bevakar Blackrock räknar med att försäljningsestimaten i år landar på 20 226 miljoner dollar, viket är en omsättningsökning på drygt 13 procent. Nästa år förväntas omsättningen fortsätta öka med drygt 11 procent. 2026 är estimaten på 23 892 miljoner dollar.

Rörelseresultatet förväntas växa från fjolårets 6 275 miljoner dollar till 9 483 miljoner dollar 2026. Det motsvara en årlig tillväxt på 17 procent. Den starka utvecklingen för rörelseresultatet skapar en marginalexpansion. Rörelsemarginalen prognostiseras öka från 35,1 procent till närmare 40 procent 2026.

I takt med växande vinst sjunker P/E-talet från årets 18,4 till 15,6 på 2026 års vinstprognoser. Det är betydligt lägre än det historiska snittet de senaste tio åren som ligger runt P/E-tal 21 - som högst har det varit närmare 24,8 och botten har nåtts vid 14,1. Värderingen är även lägre än snittet för S&P 500 index, vilket Placera inte tycker är rättvist, då bolagets vinst växer snabbare än snitt för bolagen i S&P 500 index med betydligt högre marginaler.

Värt att notera är att rörelsemarginal och nettovinstmarginalen är högre än flera snabbväxande teknikbolag som Alphabet och Meta.

Direktavkastningen i aktien väntas uppgå till 2,7 procent respektive 2,9 procent de närmaste åren. Det förstärks av att bolaget genomför aktieåterköp för drygt 300 miljoner dollar per kvartal. Blackrock återköpte aktier för 375 miljoner dollar i kvartalet och kvartalsutdelningen höjdes med 2 procent till 5,10 dollar per aktie.

Riskerna för Blackrock är flera, en svag utveckling på aktiemarknaden och minskat intresse för sparande skulle direkt leda till avmattning i tillväxt för förvalt kapital. En framtida kannibalisering av kundflöden från aktivt förvaltade produkter med hög marginal till betydligt billigare ETF-produkter med låg avgift är en annan riskfaktor.

Placera gillar Blackrock som är marknadsledare med mycket höga marginaler och med en relativt låg värdering. I kombination med attraktiva utsikterna för branschen tycker Placera att aktien är köpvärd. I år har aktien backat och inte hängt med uppgången i USA:s breda aktieindex.

För den som söker en långsiktig utländsk investering inom finansindustrin med strukturell medvind tycker vi att fondjättens aktie pryder sin plats i aktieportföljen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BlackRock Köp 757,65 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -