Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Företagsobligationer ökade 0,38 procent i maj - stark utveckling för kreditmarknaden (Finwire)

2023-06-02 09:49

Fonden Simplicity Företagsobligationer A steg 0,38 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,95 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

Inledningsvis skriver förvaltarna att kreditmarknaden utvecklades starkt under maj och fonden gynnades av högre yielder och sjunkande kreditspreadar.

Rapportsäsongen är i stort sett över och förvaltarna menar att den generella bilden är att bolagen lyckats prestera starka resultat.

Amerikanska politiker lyckades till slut enas om en höjning av skuldtaket. Beslutet innebar att de offentliga utgifterna ska begränsas men försvarsutgifterna tillåts öka.

"Avtalet, som löper till och med januari 2025, avvärjer risken för att den amerikanska staten inte skall kunna uppfylla sina ekonomiska åtaganden och beskedet togs emot väl av marknaderna", skriver förvaltarna.

Vidare höjde Fed sin styrränta med 0,25 procentenheter. Marknaden har däremot diskonterat för ytterligare räntehöjningar i USA, eurozonen och i Sverige.

Tillväxten i Sverige steg mer än väntat under det första kvartalet. Samtidigt föll däremot hushållens konsumtion och SEB:s statistik över korttransaktioner pekade på en minskning i köp av tjänster för första gången sedan återhämtningen efter pandemin.

Det var förhållandevis god aktivitet i primärmarknaden även om förvaltarna pekar på ett tydligt mönster som visar att transaktioner i mindre bolag inom high yield-segmentet tar längre tid att genomföra.

Simplicity deltog under månaden bland annat i emissioner i Latour, Lifco och SEB.

Fondens yield innan avgifter uppgick till 9,00-9,10 procent. Räntedurationen och kreditdurationen uppgick till 0,93 respektive 2,62 år.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Klövern, Nordea och Loomis med portföljvikter om 1,6, 1,5 respektive 1,4 procent.

Den största geografiska allokeringen hade fonden mot Sverige med en exponering om 61,3 procent. Därefter följde Norge och Danmark med exponeringar om 9,8 respektive 9,0 procent.

Simplicity Företagsobligationer A, % maj, 2023
Fond MM, förändring i procent 0,38
Fond i år, förändring i procent 2,95

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Simplicity Företagsobl... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -