Ännu lägre pensioner nästa år

Pension Inkomsterna i Sverige var under 2011 lägre än vad man räknat med, vilket får effekter på våra pensioner. Nu tvingas Pensionsmyndigheten sänka prognosen ytterligare för inkomstpensionerna nästa år.

I år ökar inkomstpensionerna med hela 4,1 procent. Att pensionerna kommer att sänkas redan nästa år har dock länge varit känt. I oktober beräknade Pensionsmyndigheten att pensionerna skulle sänkas med 0,8 procent 2014. I januariprognosen hade prognosen försämrats till 1,4 procent. Nu kommer en ytterligare försämring. I sin februariprognos räknar Pensionsmyndigheten nu med att inkomstpensionerna kommer att behöva sänkas med 2,2 procent nästa år.

Orsaken är att den pensionsgrundande inkomsten för 2011 i Sverige blev lägre än vad Konjunkturinstitutet, vars beräkningar Pensionsmyndigheten baserar sina prognoser på, tidigare räknat med.

"Jämfört med för en månad sedan finns nu utfall på genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för 2011. Utfallet blev lägre jämfört med Konjunkturinstitutets tidigare prognos. Inkomstindex har därför sänkts och omräkningen av inkomstpensionen 2014 spås bli lägre jämfört med januariprognosen", säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

Nivån på inkomstpensionerna i Sverige bestäms alltså till den allra största delen av hur många som arbetar och nivån på deras löner. När Sverige går sämre och arbetslösheten ökar går mindre pengar in till det allmänna pensionssystemet, och då ska pensionsutbetalningarna stramas åt. Det är denna åtgärd som ofta beskrivs som "bromsen", och det är den som alltså slår till med lite mer kraft än tidigare beräknat nästa år.

Men för 2015 och 2016 höjs pensionerna igen, och det med mer än väntat jämfört med tidigare prognos. År 2015 höjs pensionerna enligt den nya prognosen med 1,4 procent, jämfört med januariprognosens 0,4 procent. 2016 kommer höjningen uppgå till 2,8 procent, jämfört med den tidigare prognosen på 2,3 procent och 2017 ökar pensionerna med 2,9 procent, att jämföra med februariprognosens 2,4 procent. Anledningen är att det nya lägre inkomstindexet även får en effekt på pensionssystemets skulder, som minskar.

Beräkningen av nivån på inkomstpensionerna har kritiserats från flera håll, inte minst från pensionärsorganisationer som anser att nivån på pensionerna varierar för mycket från år till år. Pensionsmyndigheten har själva utrett saken och kommer inom kort att presentera ett förslag på nya beräkningsregler för de svenska inkomstpensionerna.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -