Valet som kan ge dig 30 procent lägre tjänstepension

Pension Vill du att dina nära och kära ska få del av din tjänstepension om du skulle gå bort? Det känns bra för många. Vad man bör veta är dock att det valet har en kostnad i form av lägre pension för dig. Så här ser prislappen ut hos ditt pensionsbolag.

Att välja återbetalningsskydd för tjänstepensionen innebär att du väljer att dina nära och kära - maka/make eller sambo och barn - får ut pengar från din tjänstepension om du skulle gå bort innan du själv hunnit ta ut alla sparade pengar.

Det kan kännas mycket bra att veta att familjen får pengar om detta skulle inträffa, särskilt om man vet att maken/makan eller sambon själv har en låg pension eller lön, och skulle få det knapert ekonomiskt.

Men återbetalningsskyddet kostar pengar. Inte som en avgift i kronor och ören till pensionsbolagen, utan i form av en lägre pension varje månad.

Den som inte väljer återbetalningsskydd för sin pension, som man till exempel kanske inte gör om man är ensamstående eller har vuxna barn som har det gott ställt, lovar istället bort sin eventuellt kvarvarande tjänstepension till "kollektivet" i pensionsbolaget.

Kollektivet är i detta fall benämningen på övriga pensionssparare i pensionsbolaget i samma årskull som du. Om Gösta går bort när han är 70 år så tillfaller det som är kvar av hans tjänstepension övriga pensionssparare i bolaget som också är 70 år. De får med andra ord dela på hans arvsvinst.

Men alla får inte vara med och dela. Den som har valt återbetalningsskydd får inte vara med, eftersom han eller hon inte bidrar med sina egna eventuella arvsvinster till kollektivet. Den personen har ju valt att arvsvinsten ska tillfalla familjen.

Arvsvinsterna som går till kollektivet kan med tiden växa till ganska stora belopp. Och dessa delas ut till kollektivet - i form av högre pensionsutbetalningar varje månad. Kostnaden för återbetalningsskyddet blir därför skillnaden i utbetalning för den som valt skyddet och den som inte valt det.

Och skillnaderna är mycket stora på sina håll. Tidningen Pensioner & Förmåner har kartlagt hur stora skillnaderna är mellan bolag som erbjuder tjänstepension inom de stora avtalsområdena ITP (privatanställda tjänstemän) och SAF-LO (privatanställda arbetare).

I snitt får man ungefär 13 procent mer i pension de första 20 åren om man väljer bort återbetalningsskyddet (givet att man valt livsvarig utbetalning), har tidningen räknat ut. Men spannet är stort - skillnaderna bland de undersökta bolagen uppgår till mellan 8 och 32 procent.

Enligt Pensioner & Förmåners beräkningar får den som är 75 år, hade 500 000 totalt i tjänstepensionskapital vid 65 års ålder och har återbetalningsskydd för sin fondförsäkring inom SAF-LO hos Avanza Bank räkna med 32 procents lägre tjänstepension varje månad jämfört med den som inte har återbetalningskydd. I reda pengar blir det 820 kronor varje månad.

Även hos Danicas fondförsäkring inom SAF-LO är skillnaden stor, kring 20 procent. Den som är 75 år och hade 500 000 kronor i tjänstepensionskapital vid 65 års ålder får räkna med cirka 500 kronor lägre pensionsutbetalning varje månad.

Minst är skillnaden hos SPP där återbetalningsskyddet, med samma förutsättningar som exemplen ovan, ger en 9 procent lägre pension jämfört med den som valt bort skyddet. Även hos Folksam är skillnaden låg, hur låg beror på pensionsspararens ålder.

Att återbetalningsskyddet får anses som "dyrt" hos Avanza och Danica betyder inte att bolagen får mer pengar i egen ficka. Istället handlar det om hur pengarna fördelas mellan försäkringstagarna. Och det bestäms av vilka antaganden bolagen gör för sina kunder.

Dels handlar det om livslängsantaganden. Hur gamla tror pensionsbolagen att deras kunder blir? Dels handlar det om arvsvinsterna. Ju längre tiden går, desto fler går bort och desto mer betalas in till arvsvinstpotten.

Men det är också så att arvvinsterna hela tiden krymper från andra hållet, eftersom de löpande betalas ut. Här gör bolagen olika antaganden om hur mycket som inkommer till potten, det vill säga hur många som går bort, och hur mycket som ska betalas ut till sparare.

Avanza har exempelvis, enligt Pensioner & Förmåners uträkningar, räknat med stora arvsvinster i potten och att dessa dessutom ökar i storlek under den 20-åriga utbetalningstiden. Därför blir det "dyrt" att som pensionssparare inte få ta del av dem.

Som pensionssparare finns det anledning att fundera på om du ska ha återbetalningskydd eller inte. Din egen syn på saken och din egen situation måste få avgöra. Har du försörjningsansvar eller om din partner får ut mycket mindre i pension bör du kanske ha återbetalningsskydd.

Det går att lägga till eller ta bort återbetalningsskydd inom ITP och SAF-LO fram tills du fyller 65 år. Sedan ligger valet fast, och du kan inte ändra ditt val efter att du börjat ta ut pengarna.

Har du ett antal år kvar till pensionen bör du kanske redan nu fundera på vad som passar just dig; lite högre pension varje månad som pensionär eller tryggheten i att veta att din familj får pengar om du går bort. Här får du i alla fall en indikation på prislappen.

Så mycket kostar återbetalningsskyddet för tjänstepensionen de första 20 åren som pensionär, vid 65, 75 och 85 års ålder. Pensioner & Förmåner har samlat in uppgifter från de bolag vars tjänstepensionslösningar finns valbara inom ITP och SAF-LO. De förutsättningar som ligger till grund för beräkningarna är ett pensionskapital på 500 000 vid 65 års ålder, samt de avgifter, den prognosränta och det livslängsantagande som respektive bolag använder. Framtida nominell avkastning anses vara 5,5 procent.

ITP Tradliv      
Alecta Med ÅBS (kr) Utan ÅBS (kr) Skillnad (%)
65 2418 2727 12,8
75 2873 3237 12,7
85 3463 3890 12,3
AMF      
65 2211 2432 10
75 2760 3037 10
85 3504 3863 10,2
Länsförsäkringar      
65 1878 2088 11,2
75 2646 2911 10
85 3768 4136 9,8
Skandia      
65 1960 2140 9,2
75 2660 2940 10,5
85 3740 4140 10,7
       
ITP Fondförsäkring      
AMF Med ÅBS Utan ÅBS Skillnad (%)
65 2206 2429 10,1
75 2811 3097 10,2
85 3595 3966 10,3
Danica      
65 1934 2303 19,1
75 2529 3013 19,1
85 3221 3943 22,4
Handelsbanken      
65 1671 1851 10,8
75 2658 2945 10,8
85 4219 4683 11
SEB trygg Liv      
65 1581 1750 10,7
75 2509 2777 10,7
85 4011 4435 10,6
SAF-LO Tradliv      
Alecta Med ÅBS Utan ÅBS Skillnad (%)
65 2434 2745 12,8
75 2896 3262 12,6
85 3495 3923 12,2
AMF      
65 2283 2652 16,8
75 2926 3403 16,3
85 3825 4459 16,6
Folksam      
65 2214 2451 10,7
75 2865 3097 8,1
85 3582 3746 4,6
Länsförsäkringar      
65 1878 2088 11,2
75 2701 2971 10
85 3925 4308 9,8
Swedbank      
65 1620 1810 11,7
75 2630 2940 11,8
85 4300 4820 12,1
SAF-LO Fond      
AMF      
65 2283 2652 16,2
75 2926 3403 16,3
85 3825 4459 16,6
Avanza      
65 1647 2108 28
75 2594 3416 31,7
85 3360 4544 35,2
Danica      
65 1933 2303 19,1
75 2489 2965 19,1
85 3204 3819 19,2
Folksam LO      
65 1727 1989 15,2
75 2707 3047 12,6
85 3971 4294 8,1
SPP      
65 1550 1692 9,2
75 2619 2859 9,2
85 4415 4828 9,4
 
Källa: Pensioner & Förmåner  

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -