Trångt i global indextopp

Fondanalys Allt fler fondbolag har förstått vikten av att erbjuda globala indexfonder. Hittills har Danske Invest Global Index varit Placeras favorit. Men nu finns det fler som slåss om vår gunst.

Besvikelsen hos fondspararna över det ringa mervärde som aktivt förvaltade fonder ger har vuxit de senaste tio åren.

Anledningarna till varför aktivt förvaltade fonder inte lever upp till förväntningarna är flera. En är att aktiemarknaderna blivit mer effektiva och det är svårare för förvaltarna att slå index genom att ”veta något som ingen annan vet”.

En annan anledning kan vara de kraftiga nedskärningarna som fondbolagen gjort de senaste åren. Det har inneburit att färre personer ska göra samma jobb, vilket slår mot kvaliteten. En tredje anledning kan vara att snittet av förvaltarkåren helt enkelt inte är lika duktiga idag som förr.

Fondspararna söker sig i allt större utsträckning till indexfonder som många gånger ger en bättre avkastning över tiden än aktivt förvaltade fonder som grupp. I början av 2008 skrev jag att utbudet av globala indexfonder var snålt.

Sedan dess har utbudet ökat stadigt. När det kommer till indexfonder är det tre urvalskriterier som man ska fokusera på: Index, organisation och pris.

* Indexet visar vilka marknader fonden placerar på. Bland de globala indexfonderna finns det två grupper – de som följer MSCI Worldindex och de som följer MSCI All Countries World Index. För den oinvigde är det svårt att förstå skillnaden, men den är stor. MSCI Worldindex inkluderar inte tillväxtmarknaderna men det gör MSCI All Countries World Index.

* Organisationen är viktig för att göra sig en bedömning om fondbolaget har de resurser som krävs för att kunna följa index på ett bra sätt i sin förvaltning. Även om indexförvaltning är enklare än aktiv förvaltning så måste man ha system och resurser. Placera bedömer att samtliga fondbolag som erbjuder globala indexfonder har de resurser som krävs, så det är egentligen en ickefråga.

* Således är priset högst avgörande för val av indexfond, och det skiljer kraftigt mellan fondbolagen. Den billigaste globala indexfonden kostar 0,3 procent och den dyraste kostar mer än dubbelt så mycket, 0,65 procent. Placera tycker det är högst förvånande i en så konkurrensutsatt marknad som fonder är. Det borde förr eller senare synas i fondförmögenheten.

Med denna kunskap är det lätt att välja rätt global indexfond, se tabell. Sparare som vill ha en exponering mot tillväxtmarknader väljer SPP Aktiefond Global och sparare som bara vill ha en exponering mot framförallt USA, Europa och Japan väljer DNB Global Indeks.

Vän av ordningen undrar nu säkert varför jag inte har nämnt något om de estiska inslagen i fonderna. I tabellen finns ju en fond med ordet etisk i namnet, SEB Etisk Global Indexfond. Det finns två anledningar till det. Den första är att även de andra fonderna, utom Danske Invest Global Index, har etiska inslag även om det inte syns i namnen. Den andra är att avkastningsmässigt så påverkar den etiska profilen lite över tiden.

Placera har länge haft Danske Invest Global Index som favorit bland globala indexfonder. För att inte det ska ändras behöver fonden nu sänka priset och/eller utvidga sina placeringar till att även omfatta tillväxtmarknaderna.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Storebrand Global All Countries A SEK Köp 79,16 -
Köp 187,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -