Fonder för försiktiga

Fondanalys Börsen når rekordnivåer och riskaptiten är hög. Många sparare är oroliga för börsen och söker alternativ som ger avkastning men som inte är förknippade med hög risk. Placera tipsar om rätt fonder.

Börsoptimisten kan ganska lätt måla upp ett trovärdigt framtidsscenario för en gynnsam aktiemarknad. Det grundar sig i rekordlåga räntor, närmast obefintlig inflation och en framtidsoptimism när det gäller konjunkturen.

Lägg till fortsatta stimulanser från centralbankerna i allmänhet och den europeiska i synnerhet, och det finns inga reella alternativ till aktier – varför just aktiemarknaden kommer att fortsätta att stiga enligt optimistens slutsats.

Börspessimisten har lika lätt att måla upp ett trovärdigt framtidsscenario för en negativ aktiemarknad. Det grundar sig på de exceptionella börsuppgångarna som vi har haft de senaste åren. Bolagsvinsterna har inte ökat i samma takt som kursuppgångarna, vilket har lett till att även värderingarna närmar sig rekordnivåer.

I detta läge är aktieinvesterarna känsliga och minsta lilla negativa datapunkt får dem att darra på manschetten och trycka på säljknappen. Att säkra vinster kan ingen bli kritiserad för. Men om det sker i stor skala är risken stor att kurserna faller i stor skala. För de flesta känns en fågel i handen mycket bättre än tio i skogen.

Detta är läget för många.

Många som är oroliga är dessutom rådvilla om hur de ska placera sina pengar. På bankkontot blir det ingen avkastning. I vanliga obligationsfonder är risken stor att pengarna faller i värde om eller när marknadsräntorna stiger.

Men det finns alternativ som ger avkastning och som ändå är lågriskplaceringar. Satsa på lågriskhedgefonder!

Placera har sedan tidigare köprekommendation på Atlant Stability och Brummer Multi-strategy. En stor skillnad mellan de två fonderna är att Atlant Stability är dagshandlad medan Brummer Multi-strategy är månadshandlad. Det innebär att det tar längre tid att både köpa och sälja Brummerfonden.

Den som vill ta lite högre risk men ändå hålla sig på lågrisknivå kan titta närmre på Atlant Explora och Brummer Multi-strategy 2 XL. Både är månadshandlade, vilket kan kännas negativt för vissa fondsparare då det blir en placering i åtminstone ett par-tre månader.

Gemensamt för Brummerfonderna är att de investerar i andra Brummerfonder och är så kallade fond-i-fonder. Skillnaden mellan de två Brummerfonderna är att 2 XL är belånad vilket gör att risken ökar. Samtidigt ökar chanserna till bättre avkastning om Brummer Multi-strategy stigit i värde.

Båda Atlantfonderna förvaltas enligt samma strategi. Skillnaden är att Atlant Explora är lite aggressivare än sitt ”snällare” syskon Atlant Stability. Fonderna investerar på den svenska ränte- och aktiemarknaden. De utnyttjar olika options- och terminsstrategier i stor utsträckning för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge.

Det är viktigt att man som fondsparare har rätt avkastningsförväntan på dessa fonder och inte tror att de kommer att leverera tvåsiffriga avkastningssiffor. Placera anser att rätt förväntan på Atlant Stability bör ligga på 2-4 procent per år och för Brummer Multi-strategy på 3-5 procent.

För de två fonderna med lite högre risk, Atlant Explora och Brummer Multi-strategy 2 XL risk bör förväntningarna ligga på 3-6 procent respektive 5-9 procent.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Stability Köp 1 327,58 -
Brummer Multi-Strategy Köp 2 351,23 -
Köp 1 661,15 -
Brummer Multi-Strategy 2XL Köp 1 669,12 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -