Unibet fortsatt köpvärd

Aktieanalys Nätspelsbolaget Unibet har en fortsatt stark underliggande tillväxt. Aktien har rusat i år och på kort sikt finns risk för bakslag. På lite längre sikt ser vi dock fortsatt Unibet som köpvärd.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Spelbolaget Unibet lägger bakom sig ett starkt tredje kvartal. Trots tuffa jämförelsetal till följd av fotbolls-VM i fjol noterade bolaget en underliggande tillväxt i spelöverskottet på 21 procent. Särskilt sportspelen ökade kraftigt, upp 40 procent organiskt.

Unibet upplever dock för tillfället en kraftig motvind från valutaeffekter och den rapporterade ökningen blev 7 procent. Det var ändå bättre än väntat. Utfallet blev 86,1 miljoner pund att jämföra med snittprognosen i SME Direkts sammanställning som var 83,0 miljoner pund.

Det var framför allt sportboken som överraskade positivt i kvartalet. Spelöverskottet (som är nettot av insatser och vinstutbetalningar) för sportspelen landade 7 procent över förväntan. Det är inom livebetting (spel under pågående match) som spelöverskottet förbättrats mest jämfört med i fjol.

Sett till spelöverskott svarar livebetting och spel innan match för hälften var inom Unibet. Att avgöra utgången av ett sportevenemang före start är dock betydligt svårare än att göra det medan det pågår. Det innebär att lönsamheten för Unibet på livebetting är avsevärt lägre än på spelen före match. I tredje kvartalet höll livebettingspelen exempelvis en bruttomarginal på 6,5 procent, att jämföra med 14,3 procent på spel före match.

Livebetting är dock mycket populärt och har vuxit snabbt de senaste åren. Sett till insatser svarar livespelen för nästan 70 procent av allt sportspelande inom Unibet. Bolaget tycks dock bli allt bättre på att sätta liveodds och bruttomarginalen har sakta krupit uppåt de senaste åren.

Den starka utvecklingen för livebetting hänger delvis ihop med det faktum att allt fler väljer att spela via smartphones eller läsplattor. Spel i olika typer av mobila applikationer har vuxit snabbt de senaste åren och för Unibet var tillväxten på området 47 procent i tredje kvartalet. Den mobila kanalen svarar nu för första gången för mer än hälften av det totala spelöverskottet i Unibet.

Unibet kan sägas ha sitt ursprung inom sportspel men de svarar i dag sammanlagt för bara cirka 45 procent av spelöverskottet i bolaget. Kasinospel utgör 49 procent, poker 2 procent och övriga spel 4 procent.

Geografiskt finns tyngpunkten i Norden och Västeuropa. Storbritannien har alltid varit en viktig marknad för Unibet och bolaget slutförde i september ett förvärv i landet som stärker positionen ytterligare. Unibet har även under kvartalet köpt ett bolag som stärker positionen i Norden och Centraleuropa.

Förvärven sker som vanligt till låga värderingsmultiplar, runt 6 gånger ebitda i båda bolagen. Det kan jämföras med Unibets egen värdering som för närvarande ligger på 22 gånger innevarande års väntade ebitda. När de förvärvade vinsterna värderas upp från 6 gånger till 22 gånger när de väl ingår i Unibet blir det såklart en bra affär.

Nu tyngs Unibets resultat som sagt för tillfället av kraftigt negativa valutaeffekter så värderingen ser högre ut än normalt. Det har dock skett en generell uppvärdering av spelbolagens vinster på börsen de senaste åren. Det går hand i hand med att den politiska risken i verksamheten bedöms ha minskat i takt med att allt fler marknader omreglerar nätspelande.

Aktörer som vill agera på de omreglerade marknaderna måste ha licens och betala skatt på spelöverskotten. Det innebär kortsiktigt ett resultatmässigt avbräck men de förbättrade möjligheter att göra reklam som följer med licensen brukar relativt snabbt kompensera för detta.

Unibet hade vid utgången av fjolåret 27 procent av sina intäkter från omreglerade marknader. Att siffran inte är högre beror på att det i Norden bara är Danmark som omreglerat sin nätspelsmarknad, ännu. Sverige har exempelvis ännu inte infört någon ny reglering. Det börjar dock utkristallisera sig ett mönster för hur omregleringarna ser ut. De politiska beslutsfattarna i Europa tycks allt mer inse att det inte är någon idé att helt slå undan benen för branschen genom att införa allt för höga skatter, något som exempelvis skedde i Frankrike för några år sedan.

Det gör att aktiemarknaden andas lättare vad gäller riskerna med nätspelande och som ett resultat av det också börjar värdera upp nätspelsbolagen. Från att förr ha handlats till p/e-tal kring 12 är i dag värderingen av Unibet uppe i dryga 20. Den multipelexpansionen har drivit på aktiekurserna. En värdering kring p/e 20 är dock inte omotiverat givet branschens snabba tillväxt och det faktum att intäkterna historiskt inte påverkats av konjunktursvängningar.

Den starka underliggande tillväxten till trots så rapporterar Unibet ett lägre resultat per aktie i årets tredje kvartal än i fjol, 23 procent lägre för att vara exakt. Den trenden kommer att bestå året ut och snittprognosen för vinst per aktie är enligt databasen Factset cirka 27 kronor för innevarande år. Det är drygt 30 procent lägre än förra året.

Nästa år väntas dock valutaeffekterna försvinna och vinsttillväxten återupptas. Snittprognosen för vinst per aktie för 2016 är 37,33 kronor, nästan 40 procent mer än i år. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 28 respektive 21.

I takt med att värderingen av spelbolagens vinster stiget så har även direktavkastningen i aktierna kommit ned. Prognoserna för de kommande årens utdelningar ger direktavkastningar på 2,7 procent respektive 3,4 procent.

Hela nätspelssektorn har gått mycket starkt på börsen det senaste året och Unibet är inget undantag. Aktien var redan före onsdagens rapport upp dryga 46 procent bara sedan årsskiftet. Det hindrade dock inte aktien från att ralla iväg ytterligare dryga 10 procent under onsdagen.

Den starka kursutvecklingen i år ökar såklart risken för kortsiktiga bakslag i aktien och som investerare ska man nog inte gå in i Unibet med allt för kort placeringshorisont. Branschen visar dock inga tecken på att tappa sin tillväxt och Unibet har dessutom fortsatt att stärka sin position på marknaden.

Rekyler kan säkert komma från dagens nivåer men på lite längre sikt tycker vi fortfarande att Unibet är en köpvärd aktie.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Kindred Group Köp - -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -