Fondskolan: Så kan du äga fonder

Fonder Du kan spara i fonder på en rad olika sätt – som alla har sina för- och nackdelar. Ofta avgör skatten valet av sparform.

Någon sa en gång: "Om jag skulle vilja handla ett vapen så vore det lättare än att köpa fondandelar direkt från ett fondbolag".

Det hela är givetvis draget till sin spets. Dock går det onekligen inte att förneka att det är krångligt att direktäga en fond. Det krävs en hel del åtgärder innan du är betrodd som fondandelsägare.

Till att börja med måste du sända in en anmälningsblankett till fondbolaget. Här gäller det att välja rätt, för blanketterna är inte sällan olika för olika fonder och olika om det gäller en förstagångsinvestering eller en tilläggsinvestering. Enligt lagen om penningtvätt måste fondbolaget också kunna göra en identitetskontroll av dig.

Du ska med din anmälningsblankett bifoga en vidimerad kopia av en giltig identitetshandling. Det är åtgärder som lätt kan kännas omständiga och krångliga om du snabbt vill kunna byta fonder.

Många väljer därför att spara i fonder via en depå hos sin bank eller nätmäklare. Att spara i en depå hos din befintliga bank kan kännas bekvämt, men vissa banker erbjuder ett högst begränsat fondutbud.

Vill du kunna välja mellan bland de flesta av marknadens fonder så passar en depå hos nätmäklare som Avanza och Nordnet bättre. Du öppnar en depå, skickar in uppgifter om dig själv, och kan sedan köpa och sälja fonder som du vill. Nätmäklarna tar i regel inte ut någon avgift för handel utöver fondbolagens egna avgifter. Det kostar med andra ord inte mer att spara i fonder via en nätmäklare än vad det gör direkt hos banken eller fondbolaget. 

När du säljer dina direktägda fonder eller fonder du äger via nätmäklare/bank så får du skatta för den kapitalvinst som eventuellt har uppstått. För närvarande ligger skattesatsen på 30 procent.

Den skatten är minst sagt mindre rolig att betala om du vill köpa och sälja fonder med jämna mellanrum för att uppnå bästa möjliga avkastning. För att undkomma den inlåsningseffekt som skatten i sig kan innebära, så finns sparformer där fondbyten kan göras fritt utan beskattning av vinsten.

Kapitalförsäkring är en sådan sparform. En kapitalförsäkring är juridiskt sett samma sak som en livförsäkring. Ordet försäkring är dock missvisande, då själva försäkringsmomentet i princip är borta. Istället har kapitalförsäkringen mer formen av en värdepappersdepå.

I stället för att skatta på vinsten när du säljer fonderna så skattar du årsvis på beloppet som du har på kontot just då. Du slipper deklarera och blir schablonbeskattad för summan du har i din kapitalförsäkring. Summan man får fram multipliceras med statslåneräntan per den 30 november året före med ett tillägg på 0,75 procentenheter. Det sammanlagda beloppet beskattas sedan med 30 %. Du betalar alltså ingen vinstskatt och kan byta fonder skattefritt.

Nackdelen med en kapitalförsäkring är att du måste skatta även om du förlorar pengar. Försvinner en del av kapitalet så ska skattemyndigheten ändå ha sina procent av värdet på försäkringen. Med andra ord kan du inte kvitta en förlust mot vinster.

Investeringsparkonto, även kallat ISK, har sedan det lanserades blivit väldigt populärt. Det passar den som vill investera i värdepapper som aktier och fonder, men slippa deklarera.

Skillnaderna mot en kapitalförsäkring är att det går att överföra värdepapper till kontot, att du äger dina värdepapper och kan därför rösta på bolagsstämmor samt att om du skulle avlida går kapitalet till ditt dödsbo. Du betalar inte heller skatt för de vinster du gör, utan istället är det en årlig schablonskatt på investeringssparkontots värdet, för 2016 0,42 %.

Investeringssparkontots värde multipliceras med statslåneräntan per den 30 november året före med ett tillägg på 0,75 procentenheter. Det sammanlagda beloppet beskattas sedan med 30 %. Du betalar alltså ingen vinstskatt och kan byta fonder skattefritt. som för närvarande är 0,65 procent så är ISK eller kapitalförsäkring att föredra.

Fritt byte av fonder utan beskattning av kapitalvinsten gäller även inom den del av den allmänna pensionen som kallas premiepensionen. Det är den del som du själv har möjlighet påverka via ett fonderat system.

Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Där får du själv välja upp till fem fonder, bland de drygt 800 fonder som finns registrerade hos Pensionsmyndigheten, att placera ditt kapital i. Vill du inte aktivt välja fonder så placeras dina pengar automatiskt i Statens årskullsförvaltningsalternativ, Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Många har även en pensionsförsäkring, genom vilken man äger fonder.  Vanligtvis delas pensionsförsäkringar in i privat pensionsförsäkring, dit också IPS räknas, och tjänstepensionsförsäkring.

I en privat pensionsförsäkring och IPS är det du själv som har betalat in pengarna och för det har du fått göra avdrag i deklarationen. Avdragsrätten för privat pensionssparande, såsom IPS och pensionsförsäkring, avskaffades från och med årsskiftet 2016. Avdragsrätten sänktes då från 1 800 kronor per år till 0 kronor per år.

I en tjänstepensionsförsäkring är det arbetsgivaren som står för inbetalningarna. Du betalar sedan inkomstskatt när du tar ut pengarna. Det kan du dock inte göra förrän du har fyllt 55 år.

De flesta försäkringsbolag erbjuder tre olika sparformer för pensioner: fonder, depå och traditionell försäkring. När det gäller fonder bestämmer du själv vilka du vill investera i, likaså när det gäller depå, där du fritt kan välja mellan fonder, aktier och andra värdepapper.

Det är alltså du som placerar kapitalet, och därför är sparformen ett bra val om du tänker vara aktiv i ditt pensionssparande. Det finns ingen avtalad avkastning, å andra sidan kan du byta fonder hur du vill. Detta utan att kapitalvinsten tas upp till beskattning.

I en traditionell pensionsförsäkring sköter ett försäkringsbolag hela förvaltningen, och du har ingen möjlighet att påverka hur ditt kapital placeras. Den garanterade avkastningen är normalt 2-4 procent.

Det är just skatten som blir knäckfrågan vid val av sparform. Försäkringar och ISK är populära av den anledningen att du kan byta fonder när helst du vill, utan skattekonsekvenser.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -