Teknikfonderna som vi tror allra mest på

Fondanalys För den som gillar teknik som förändrar världen finns det mängder av intressanta möjliga placeringar. Här synar vi två fonder som vi tror kan bli framtida vinnare.

Den ena fonden är en extremt snabbfotad medan den andra suger länge på sina innehav. Gemensamt för de två är att de har levererat en bättre riskjusterad avkastning jämfört med kategoriindex de senaste tre åren.

Den första är DNB Nordic Technology. Fonden förvaltas av Anders Tanberg-Johansen, Sverre Bergland och Erling Thune. De två förstnämnda har förvaltat fonden sedan januari 2002, vilket borgar för kontinuitet och stor kännedom om det investeringsunivers de rör sig inom.

Fonden investerar i bolag inom sektorerna teknologi, media och telekom. Investeringsprocessen är analysdriven och teambaserad. Målet är att främst investera i teknikorienterade bolag på global basis. Fokus ligger på att hitta globala teknikbolag som marknaden underskattar och är felprissatta. Företagen bör ha en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell.

Fonden har en koncentrerad portfölj med 46 aktier, vilket avviker kraftigt från index. Snittet för breda globala tillväxtbolagsfonder är hela 500 aktier. Förvaltarna är mycket aktiva och har en påfallade hög omsättningshastighet. I snitt byter de ut 150 procent av fondens innehav under ett år. 

Av fondens investeringar ligger 23 procent i mycket stora ("mega caps") teknikbolag, 28 procent i stora bolag, 23 procent i medelstora bolag och 22 procent i småbolag. Resterande 6 procent hittar vi i mycket små ("micro caps") teknikbolag. Även här avviker fonden från konkurrenterna. Globalt teknikindex har tyngdpunkt på så kallade mega caps där hela 60 procent investeras och inga innehav i små eller mycket små teknikbolag.

USA är fondens viktigaste geografiska marknad, drygt 61 procent av kapitalet är placerat i amerikanska bolag. Därefter kommer Europa med en andel på drygt 26 procent, följt av Asien med drygt 12 procent. I Kina finns knappt 7 procent av kapitalet placerat.

Om man definierar investeringarna efter typ av marknader så ligger knappt 8 procent av DNB Nordic Technology kapital i tillväxtmarknader, vilket ger fonden en extra krydda i och med att det avviker mycket från index som bara räknar in bolag på utvecklade marknader, så kallade developed markets.

Fondens fem största innehav är Playtech (5,6 procent), Priceline Group (5,5), Marvel Technolgy (5,0), Mellanox Technology (4,7) och Samsung (4,6). Tillsammans utgör de fem största innehaven drygt 25 procent av fondens värde och ger fonden en bra riskspridning.

Fonden har fem stjärnor av fem möjliga både på tre och fem års sikt hos Morningstar och förvaltar i dag 6 miljarder kronor. Förvaltningsavgiften ligger på 1,5 procent per år.

Den andra fonden vi har valt har en lägre risknivå: Lannebo Vision. Den styrs av Claes Murander sedan 2008 och förvaltar i dag drygt 1,5 miljarder kronor. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar av fem möjliga på både tre och fem års sikt.

Lannebo Vision är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher globalt med tonvikt på USA. Aktuella branscher för fonden är teknologi, telekom, hälsovård, internet och media. Investeringsprocessen är analysdriven.

Förvaltaren ser en fortsatt stark trend för molntjänster, mobilitet och e-handel. Claes Murander väljer enskilda bolag snarare än sektorer när han fattar sina placeringsbeslut.

Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier, totalt 26 stycken. De två största innehaven i fonden är i de välkända amerikanska bolagen Apple (9,5 procent av det förvaltade kapitalet) och Microsoft (7,6 procent). De tio största bolagen i portföljen står i dag för 55 procent av det förvaltade kapitalet.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig i och med att omsättningshastigheten är mycket låg för de bolag som byts ut under ett år. Det är en stor skillnad mot DNB Nordic Technology.

Den geografiska riskspridningen avviker mycket från index. Nordamerika är den största regionen med drygt 69 procent av investeringarna och Europa utgör drygt 31 procent där Sverige står för omkring 18 procent av fondens totala investering. Fonden fångar upp fler investeringar inom den svenska it-sektorn och mindre av Asien jämfört med DNB Nordic Technology.

Förvaltningsavgiften är 1,6 procent per år, vilket inte är billigast i kategorin. Den stora överavkastning som förvaltarna visat genom åren gör ändå att vi på Placera tycker att fonden motiverar sin avgift för en genuint aktiv förvaltning.

Placera ser teknikfonder som en utmärkt komplement i en portfölj. En högpresterande aktivt förvaltad teknikfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig globalindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på åtminstone tre till fem år.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 886,76 -
Lannebo Teknik Köp 5,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -