Köpvärda fonder i februari

Fondtips Den senaste månaden har världens börser fortsatt upp med stöd av bättre konjunktursignaler. Vi tror att börsuppgången kan fortsätta. På listan över de tio mest köpvärda fonderna stuvar vi om inför februari.

Utifrån Pekka Kääntäs marknadssyn för februari ser vi ökad riskvilja. Placera ser möjligheten med en taktisk högre vikt i aktier, och rekommenderar i första hand fonder i kategorin högre risk.

På listan över de tio mest köpvärda fonderna gör vi ett byte inför februari. Vi väljer att göra en förändring bland våra rekommenderade spetsfonder inom segmentet högre risk.

First State Global Infrastructure byts ut, Placera tror dock långsiktigt på fonden. Den passar bra i en långsiktig portfölj som exempelvis tjänstepension.

Placeras rekommenderade fonder gäller på sex månader sikt. Kortsiktigt tror vi att infrastruktur investeringar kan ha en viss motvind i spåren på stigande marknadsräntorna.

Istället lockar Europa, och det finns flera skäl till det. Förväntningar om högre global tillväxt bör gynna europeiska bolag på sikt. Nu finns det tecken på att bolagsvinsterna börjar öka.

Den brittiska fondförvaltaren Schroder uppskattar att de europeiska företagsvinsterna kan växa i sin snabbaste takt på fem år, väl i nivå med amerikanska bolag. Det är dock från en låg vinstnivå.

Därtill ger den svaga euron europeiska exportbolag tydliga konkurrensfördelar gentemot amerikanska konkurrenter, dessutom lockar låga värderingar för europeiska bolag överlag.

Placera har tagit in spetsfonden AMF Aktiefond Europa på topp listan.

Fonden är aktivt förvaltad med en koncentrerad portfölj på 50-80 bolag och har en långsiktig förvaltning. Investeringsstrategi har tre grundpelare – bolaget ska ha en lättbegriplig affärsmodell, företagen ska ha en god lönsamhet över en konjunkturcykel och aktien ska vara undervärderad.

Finansbolag är fondens största investering just nu. Drygt 18 procent av fondens placeringar finns där. Näst störst är hälsovård med drygt 14 procent, följt av industribolag.

Med spetsfond syftar vi på fonder som fokuserar på marknader eller branscher som bedöms utvecklas bättre än snittet i kategorin. De passar bra för den aktive spararen som är beredd att göra fondbyten med kort varsel.

I diagrammet visar vi förhållandet mellan fondernas genomsnittliga avkastning och risk de senaste tre åren.

Vi ser hur huvuddelen av fonderna följer den trendlinje som speglar ett positivt samband mellan risk och avkastning.

Ju lägre risk man tar, desto lägre avkastning kan man förvänta sig att investeringen ger – helt enligt gällande finansiell teori.

SEB Nordamerika små och medelstora bolag har levererat högst genomsnittlig avkastning under perioden.  De senaste tre åren har fonden gått upp med i genomsnitt 22,7 procent per år, vilket är betydligt mer än våra förväntningar.

Kategorisnittet har under motsvarande period gått upp 19 procent med en högre risk.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Den som delar vår uppfattning om att öka risken ska kika vidare bland våra högre riskfonder.

För den som tror att aktiemarknaderna kan lugna ner sig, och alltså inte delar vår syn, hänvisar vi till våra fonder med låg och medel risk.

För aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio mest köpvärda akter i februari.

 

HÖGST RISK

Spetsfond

Blackrock World Finance: Fonden investerarar i stora banker och finansinstitut på global basis. Två tredjedelar av portföljen är placerad i banker med fokus på vanlig in- och utlåning. Av fondens kapital är 52 procent placerat i Nordamerika, följt av Europa (31) och Asien (16). 

 

HÖGRE RISK                           

Basfond

SPP Aktiefond Global: Allt fler fondbolag har förstått vikten av att erbjuda globala indexfonder. Fonden är bred och investerar efter MSCI All Countries World Index som inkluderar tillväxtmarknader.

Spetsfonder

AMF Aktiefond Europa: Fonden har långsiktiga innehav och låg omsättningshastighet, vilket har betalat sig över tid. Den har under det senaste året haft mellan 55 till 80 aktier. Relativt få bolag i fonderna bör öka den bolagsspecifika kunskapen, vilket Placera värdesätter hos en aktiv förvaltare.

Didner & Gerge Småbolag: En småbolagsfond med nordiska innehav. Förvaltningen är aktiv och långsiktigt. Fokus ligger på tillväxtbolag och fonden innehåller mellan 30-50 bolag.

SEB Nordamerika små och medelstora bolag: Investerar i kvalitetsbolag som marknaden underskattar och gärna upplever som lite tråkiga. Förvaltningen är aktiv och fonden har en koncentrerad portfölj med bara 60-talet aktier.

 

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Erik Brändström på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

Atlant Stability: Fonden strävar efter att vara marknadsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Merrant Alpha Select SEK: En multistrategifond som investerar i 10-20 marknadsneutrala hedgefondsstrategier. Fonden är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk oberoende av utvecklingen på globala aktie- och räntemarknader, och över hela konjunkturcykeln.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar.

Här kan du se hur det har gått för den fondlista vi rekommenderade för ett halvår sedan, inför sommaren.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Stability Köp 1 330,96 -
AMF Aktiefond Europa Köp 171,41 -
BGF World Financials A2 Köp 194,95 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 186,07 -
Didner & Gerge Småbolag Köp 672,29 -
Köp 127,08 -
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag Köp 2 397,59 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 119,31 -
Storebrand Global All Countries A SEK Köp 106,54 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 253,29 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -