Hexagon fortsatt köpvärd

Aktieanalys Hexagons aktieägare har haft några jobbiga månader. Det blåser snålt kring vd:n men inte ens Ola Rollén är oersättlig. Som bolag har Hexagon bra fart framåt.

Mätteknikbolaget Hexagon avslutade 2016 i god stil. Lönsamheten i fjärde kvartalet landade på knappa 25 procent vilket är nytt rekord för bolaget. Utfallet var i linje med förväntningarna på aktiemarknaden.

Den löpande verksamheten är dock inte vad som legat i fokus när det gäller Hexagon på sistone. Vd Ola Rolléns häktning i Norge i oktober på misstankar om insiderhandel i ett norskt biometribolag slog undan benen för aktien. Han är släppt fri sedan länge men misstankarna mot honom kvarstår och utredningen pågår.

Hexagon-aktien har återhämtat sig under hösten och vintern. I förra veckan fick kursen en extra skjuts av beskedet att bolaget köper amerikanska MSC Software för motsvarande 7,3 miljarder kronor. MSC tillverkar mjukvara för att simulera tillverkning av produkter eller av processer, så kallad computer aided engineering.

MSC uppges ha högre lönsamhet än Hexagon. Rörelsemarginalen bedöms ligga någonstans kring 25-30 procent att jämföra med 23 procent för Hexagon.

Förvärv är en viktig del i Hexagons tillväxtstrategi. Oftast rör det sig om mindre affärer men då och då slår också bolaget till med större förvärv. Leica 2005 och Intergraph 2010 var två stora och viktiga affärer för Hexagon.

Förvärven är inte enbart ett sätt att växa bolaget utan även ett sätt att stöpa om verksamheten. Hexagon har under Ola Rollén målmedvetet sökt sig mot en allt högre andel mjukvarutillverkning och produkter som syftar till att effektivisera kundernas processer, snarare än att höja produktiviteten.

Den inriktningen har gynnat bolaget de senaste åren, då flertalet kunder inte har behov av att öka sin produktion, men däremot är väldigt intresserade av att lyfta vinsterna trots trög efterfrågan. Satsningen på mjukvara har dessutom inneburit att cirka 40 procent av Hexagons intäkter idag är prenumerationsbaserade och återkommande. Det stabiliserar intäktsflödena över konjunkturcykeln.

Hexagon firar i år sitt 25-årsjubileum. Det som från början var ett rätt spretigt konglomerat av olika bolag och verksamheter har med åren kommit att fokuseras kring mätteknik, design och visualiseringsteknologi. Idag delas verksamheten in i två affärsområden: Geospatial Enterprise (GES) Solutions och Industrial Enterprise Solutions (IES).

De är omsättningsmässigt jämnstora, men lönsamheten är något högre inom Industrial Enterprise Solutions. Olje- och gassektorerna är dock viktiga kunder till IES och den svaga efterfrågan från dessa sektorer pressar för tillfället marginalen något.

För helåret 2016 tappade IES en dryg procentenhets rörelsemarginal. GES ökade däremot sin marginal med två procentenheter. Som helhet förbättrade därmed Hexagon sin rörelsemarginal jämfört med året innan.

Hexagon har historiskt ett mycket starkt facit när det gäller löpande lönsamhetsförbättringar. Brutto- och rörelsemarginal har stadigt trendat högre under en lång tid. Bidragande till den förbättrade lönsamheten är bland annat ett starkt fokus på innovationer.

Hexagon lägger årligen motsvarande 10-12 procent av sin omsättning på forskning och utveckling. De produktinnovationer som detta gett upphov till stärker marginalerna men svarade även i fjol för runt hälften av den underliggande tillväxten.

Målet för rörelsemarginalen är satt till 25 procent, och för att ytterligare närma sig det ska nu Hexagon kapa en del kostnader. Ett åtgärdsprogram aviseras som syftar till att spara 400 Mkr om året.

Organiskt ökade Hexagons försäljning med 2 procent i fjärde kvartalet. Det var något  lägre än väntat. Tillväxten i kvartalet tyngdes fortsatt av den tröga marknaden för olja- och gas. Området PPM (Process, Power and Marine) påverkas mest av detta och rapporterade ett organiskt säljtapp på 8 procent.

Geografiskt presterade Kina bäst med en underliggande tillväxt på 12 procent. Nordamerika och Västeuropa noterade också en organisk tillväxt. Ola Rollén sade i samband med rapporten att han ser tecken på en ökad aktivitet i Nordamerika, bland annat inom byggindustrin. Med undantag av olje- och gasindustrin beskrev han efterfrågeläget som överlag ganska starkt.

De analytiker som bevakar Hexagon räknar enligt SME Direkts sammanställning i snitt med att bolaget klarar av att öka vinsten per aktie med 9-10 procent om året under 2017 och 2018. Vinstökningarna drivs av en kombination av stigande intäkter och förbättrad lönsamhet. Prognoserna har inte hunnit ta in effekten av MSC-förvärvet som presenterades för bara några dagar sedan.

Med nuvarande prognoser ligger p/e-talen för de närmaste åren på 21,6 respektive 20,0. Det är en klart lägre värdering än sist vi kikade på Hexagon-aktien.

Hexagon är fortfarande en högt värderad aktie. Bolagets historik är också stark och Hexagon har genom åren byggt en stark position inom sina valda nischer. Det märks också i en hög lönsamhet och konjunkturstabila intäkter.

Förvärvsutrymmet är fortsatt gott. Ola Rollén talar om 1,5 miljarder euro även efter MSC-köpet. Ett eventuellt åtal mot vd:n är förstås ett orosmoln över Hexagon. Ola Rollén har lett bolaget genom en extremt framgångsrik period. Ingen är dock oumbärlig och efter 25 år bör kulturen sitta hyggligt i väggarna på bolaget.

Hexagon är ett tillväxtbolag och värderas därefter. Som alltid gör man därför bäst i att sikta lite längre med en placering i aktien. I den långa portföljen tycker vi dock fortfarande att den förtjänar en plats och vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hexagon B Köp 364,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -