Nobia laddar för nya affärer

Aktieanalys Nobia siktar på en betydligt snabbare tillväxt de närmaste åren än vad aktiemarknaden har räknat med. Balansräkningen är stark och förvärv är att vänta.

Med nära hälften av omsättningen från Storbritannien är kökstillverkaren Nobia ett av de bolag som påverkas mest av britternas beslut att lämna EU. Pundförsvagningen som följt på sommarens oväntade utfall av folkomröstningen sänker intäkterna när de räknas om till kronor.

Nobia köper dessutom in merparten av de råmaterial som de brittiska fabrikerna använder sig av från euro-området. Kostnaderna följer således inte med intäkterna nedåt vilket pressar resultatet.

Beslutet att lämna EU höjer även ett stort frågetecken kring den brittiska konjunkturen under kommande år. Hittills tycks dock ekonomin hålla ångan uppe hyggligt. Organiskt ökade Nobia försäljningen med 1 procent i region Storbritannien under fjärde kvartalet.

Valutaeffekterna jämfört med för ett år sedan är dock kraftigt negativa. Rörelseresultatet backade med 40 procent i Storbritannien och marginalen pressades.

I Nobias fjärde kvartal var det de nordiska marknaderna, och främst Sverige, som stack ut i positiv bemärkelse. Sett till omsättning är region Norden mer eller mindre jämnstort med Storbritannien. Lönsamheten är dock betydligt högre och Norden svarade för 60 procent av fjolårets rörelseresultat.

I fjärde kvartalet blev den organiska försäljningsökningen i Norden 9 procent. Det är försäljningen till projektsegmentet som ökat medan försäljningen till konsumentmarknaden minskat i hela regionen. Lönsamheten stärktes då försäljningsvärdena steg, samtidigt som materialpriserna föll. Rörelseresultatet förbättrades med 38 procent och marginalen ökade kraftigt.

Nobia-koncernen gjorde i början av 2017 klart med en försäljning av lyxvarumärket Poggenpohl. Varumärket passade inte in med Nobias övriga märken och utvecklingen har varit svag. Försäljningen förbättrar därför koncernens marginaler framöver.

Räknar vi bort Poggenpohl under hela 2016 landar Nobias rörelsemarginal för helåret på 10,3 procent. 10 procent har varit det mål som Nobia jobbat mot de senaste åren.

Arbetet med att få ordning på Nobias struktur och lönsamhet har varit hårt. Bolaget var väldigt aktivt på förvärvsfronten under åren kring millennieskiftet, och i samband med att efterfrågan rasade under finanskrisen fick man stora problem.

Förvärven hade aldrig sammanfogats till en helhet och vd Morgen Falkenberg har ägnat mycket tid åt att samordna sortiment, inköp och tillverkning.

Under det arbetet har tillväxt inte varit prioriterat. På översta raden har utvecklingen också varit rätt trög, dels till följd av svaga marknader på många håll i Europa och dels till följd av det pågående omstruktureringsarbetet.

I och med att Nobia nu, åtminstone teoretiskt, uppnått sitt marginalmål skiftar bolaget också delvis fokus. Morgen Falkenberg formulerar det i rapporten som att fokus framöver ligger på lönsam tillväxt.

Konkret innebär det att tillväxtmålet justeras till 5 procent om året, organiskt och via förvärv. Tidigare var målet formulerat som 2-3 procent mer än marknaden, ej inräknat förvärv. Marginalmålet får ligga kvar på 10 procent över en konjunkturcykel.

I samband med bokslutsrapporten talade dock Morten Falkenberg om att Nobia även har ett internt mål på en omsättning på 20 miljarder kronor till år 2020. Som jämförelse kan sägas att omsättningen i fjol var 12,6 miljarder kronor. Det kommer således att krävas en tillväxt på snarare 12 procent om året för att nå det målet. Marknaden växer inte i närheten av så snabbt så större förvärv lär krävas.

Morten Falkenberg sade också i samband med bokslutsrapporten att Nobia tänker sig att förvärv ska bidra med runt 4 miljarder kronor till uppfyllandet av 20-miljardersmålet. Enligt Morten Falkenberg har Nobia en lista med 5-10 tänkbara förvärvskandidater varav några riktigt stora bolag.

Finansiellt har Nobia stärkts de senaste åren, och borträknat pensionsskulder sitter bolaget på en nettokassa på drygt 400 Mkr, så utrymmet att köpa finns där.

På aktiemarknaden är förväntningarna på Nobias tillväxt de närmaste åren lågt ställda. Innevarande år ligger snittprognosen på en halv procents tillväxt. För 2018 är prognosen 2,4 procent. Däremot väntas lönsamheten fortsätta uppåt och lyfta vinsterna.

P/e-talen för de närmaste åren ligger i dagsläget på 13,9 respektive 12,9.

Den föreslagna utdelningen på 3 kronor per aktie ger en direktavkastning på 3,7 procent. De kommande åren väntas direktavkastningar på 3,7 procent respektive 3,9 procent.

Den stora exponeringen mot Storbritannien i Nobia är ett klart orosmoment. Effekterna av ett utträde ur EU är svåra att överblicka men de lär initialt inte vara positiva för brittisk ekonomi. Bostadsmarknaden har varit stark i Storbritannien en längre tid och det finns en uppenbar risk att husköparna blir mer avvaktande under de kommande åren.

Från och med i vår blir dock åtminstone jämförelsetalen i Storbritannien lättare för Nobias del.

 

Mot Brexit-oron får ställas Nobias uttalanden om den framtida tillväxten. Ledningen med Morten Falkengren i spetsen har gjort ett bra jobb de senaste åren så 20-miljardersmålet har en viss tyngd. Fokus lär hamna på förvärv och det är något som brukar uppskattas på aktiemarknaden.

Värderingen är redan i utgångsläget rätt attraktiv. Nobia siktar som sagt dessutom på en betydligt snabbare tillväxt än vad analytikerna räknar med. Klarar bolaget av att uppnå det utan att tappa allt för mycket i lönsamhet ser aktien tveklöst köpvärd ut. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nobia Köp 81,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -