Assa Abloy kan överraska

Aktieanalys Assa Abloy-aktien värderas som vanligt högt. Förväntningarna på de kommande åren är dock lågt ställda och vi tror bolaget kan överraska positivt.

Den kinesiska marknaden har på sistone utvecklats till en huvudvärk för låskoncernen Assa Abloy. Efterfrågan har varit svag i landet en längre tid, och Assas problem har dessutom förvärrats av ekonomiska oegentligheter i ett par nyförvärvade bolag. Assas bokslutsrapport tyngdes av nedskrivningar i Kina och en svag underliggande försäljning i landet.

Region Asien svarar för drygt 15 procent av omsättningen i Assa Abloy så någon jättekatastrof är det inte. Verksamheterna i Europa och Nordamerika svarar för runt 75 procent av omsättningen och de är stabila. Vd Johan Molin har också understrukit att även om Assa Abloy själva tar allvarligt på problemen i Kina så har aktiemarknaden tillskrivit utvecklingen i landet lite väl stort vikt.

Assa-aktien hade en urstark period under åren mellan finanskrisen och början av 2015. De senaste två åren har dock aktien mest rört sig sidledes. Inbromsningen i Kina och på andra tillväxtmarknader är en bidragande faktor, liksom en rent allmänt hög värdering.

Inför rapporten för det fjärde kvartalet var aktiemarknadens förväntningar relativt lågt ställda. Justerat för en oväntad nedskrivning i Kina var utfallet i linje med prognoserna. Den underliggande tillväxten i fjärde kvartalet var dock marginellt lägre än väntat.

Det var i divisionen Asia Pacific som den underliggande försäljningen föll, ned 8 procent jämfört med samma kvartal året innan. I övriga divisioner noterades en svagt positiv organisk tillväxt.

Sammantaget landade den organiska tillväxten på 1 procent i kvartalet. Förvärv och valutaeffekter bidrog med ytterligare 5 procent. Förvärv är en viktig del av Assa Abloys verksamhet. Låsmarknaden är fragmenterad och Assa Abloy köper ungefär ett bolag i månaden. Under 2016 köptes 16 bolag, lika många som året innan.

Målsättningen är att över en konjunkturcykel i snitt nå 10 procents tillväxt om året varav hälften organisk tillväxt och hälften förvärvad. För 2016 blev totalsiffran 5 procent.

Fokus ligger för närvarande lite mer på marginalerna än på tillväxten. Assa Abloy lanserade i slutet av 2016 ett strukturprogram för att rationalisera verksamheten. Johan Molin påpekar i bokslutsrapporten att Assa Abloy hunnit genomföra ett femtiotal förvärv sedan det senaste strukturprogrammet.

Johan Molin, vd för Assa Abloy

Under de kommande tre åren ska ett femtiotal kontor och fabriker stängas, och målsättningen är att spara 700 Mkr om året från 2019. Det ska hjälpa Assa Abloy att hålla rörelsemarginalen inom målspannet 16-17 procent. Utfallet för 2016 blev en underliggande marginal på 16,2 procent.

Även om det gått några år sedan det senaste strukturprogrammet så har Assa Abloy genomgått stora förändringar de senaste tio åren. Produktionsstrukturen har formats om och en lång rad fabriker har stängts eller konverterats till sammansättningsenheter.

Kritiska komponenter tillverkas i låglöneländer medan det på mogna marknader huvudsakligen sker sammansättning av produkter. Allt mer av de standardiserade komponenterna köps in från externa leverantörer. Det minskar de fasta kostnaderna och ger en större flexibilitet.

Även om Assa Abloy idag vill tona ned vikten av den kinesiska marknaden så har bolaget ett uttalat mål att öka närvaron på tillväxtmarknader. De har gått från en andel av Assa Abloys försäljning på 10 procent 2006 till cirka 25 procent idag.

Teknisk innovation är ett annat av Assa Abloys prioriterade områden. investeringarna i utveckling har nära på fördubblats de senaste tio åren och det har bland annat resulterat i att bolaget idag har drygt 30 procent av sina intäkter från produkter som är yngre än tre år. Elektromekaniska lås och automatiska entrelösningar står idag för mer än halva omsättningen.

De senaste åren har det även hänt mycket inom olika typer av internetbaserade säkerhetslösningar. Assa Abloy utvecklar både hård- och mjukvara på området.

Tekniska innovationer medför ökade kostnader men de driver också tillväxt och går som regel att ta bra betalt för. 75 procent av Assa Abloys kunder är kommersiella aktörer som har höga kvalitetskrav och är mindre priskänsliga än privatpersoner.

De analytiker som bevakar Assa Abloy räknar enligt SME Direkts sammanställning i snitt med vinster på 7,65 kronor respektive 8,52 kronor per aktie för de närmaste åren. Rörelsemarginalen väntas sakta söka sig från botten i målspannet till toppen. Försäljningstillväxten spås bli 7 procent i år men sedan falla till under 5 procent om året för de kommande åren.

Vinstprognoserna innebär p/e-tal på 22,2 respektive 20,45 för de kommande åren.

Den föreslagna utdelningen på 3 kronor per aktie innebär en direktavkastning på 1,7 procent i vår.

Assa Abloy är bland de högst värderade verkstadsaktierna på Stockholmsbörsen. Det är kombinationen av operativ stabilitet och tillväxt som uppskattas av investerarna. Bolaget är ohotad etta i världen på sitt område och har en enorm installerad bas att serva och byta ut. Fokuserat arbete med produktutveckling slår vakt om marknadspositionen och säkrar den framtida tillväxten.

Värderingen är fortfarande hög men antagandena om de kommande årens tillväxt är försiktiga och vi tror att Assa Abloy kommer att kunna överträffa dem. Jämförelsetalen i Asien blir lättare framöver och efter att ha glidit sidledes en längre tid tror vi Assa Abloy-aktien är redo att klättra uppåt en bit till under de kommande kvartalen. Rekommendationen blir Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ASSA ABLOY B Köp 176,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -