Stabilt från köpvärt Bravida

Aktieanalys Bravida avslutade 2016 med en välfylld orderbok och stigande marginaler. Bolaget navigerar rätt i tuff terräng och aktien är ett intressant alternativ till de traditionella byggbolagen.

Installationsbolaget Bravida kan se tillbaka på ett rätt tufft första år som börsnoterat bolag. Tillväxten har varit en återkommande källa till besvikelse på aktiemarknaden, och aktien har efter en stark start på börskarriären planat ut och sedan i våras handlats mellan 50 och 60 kronor.

Bravida är en av de ledande aktörerna i Norden på installationsarbeten och service inom områdena el, vvs och ventilation. Elinstallationer och service svarar för drygt hälften av omsättningen, medan vvs utgör en dryg fjärdedel. Ventilation stod för 15 procent under 2016.

Sverige svarar för runt 60 procent av omsättningen i koncernen och på hemmaplan är Bravida nummer ett på marknaden. Norge och Danmark är bolagets övriga större marknader och dessutom finns en liten verksamhet i Finland.

Ett genomsnittligt uppdrag för Bravida är bara värt cirka 250 000 kronor och kundbasen är mycket stor med cirka 50 000 uppdragsgivare. Beroendet av enskilda kunder eller uppdrag är således litet, vilket sänker risken i verksamheten.

Drygt halva omsättningen genereras av installationer och resten av service- och underhållsuppdrag. Bravida vill på sikt ha upp andelen service till minst hälften, eftersom det är mindre konjunkturkänsliga intäkter. Dessutom är rörelsemarginalen ungefär en procentenhet högre för Bravida på service än på nyinstallation.

Servicedelen inom Bravida har också klarat sig lite bättre under 2016 än installationsverksamheten. Totalt ökade Service intäkterna med 7 procent att jämföra med 4 procent för koncernen som helhet. Underliggande rapporterade Bravida en organisk tillväxt för 2016 på -1 procent.

Det är en kombination av hård konkurrens på marknaderna, brist på personal, stora uppdrag under 2015 som nu är avslutade och Bravidas fokus på marginaler före volym, som lett till den tröga tillväxten under 2016.

Året avslutades dock positivt. I fjärde kvartalet noterades en organisk tillväxt på 4 procent. På den viktiga svenska marknaden har Stockholmsregionen stabiliserats för Bravida och visar åter tillväxt och en stigande orderingång. De norska och danska marknaderna beskrivs av Bravida som övergripande stabila och bolaget rapporterade stark tillväxt i båda länderna under fjärde kvartalet.

Förvärv har fått bidra med tillväxt för Bravida under 2016. Den nordiska marknaden för installation och service är väldigt fragmenterad och det finns gott om småbolag att köpa upp för den som vill växa. Det vill Bravida. Målet är satt till 5 procents organisk tillväxt årligen plus ytterligare 5-7 procent via förvärv.

Bolaget är därför rejält aktivt på förvärvsfronten. Under 2015 köptes 16 bolag och i fjol blev facit 9 nyförvärv. Det bidrog under 2016 med 5 procents tillväxt.

Förutom sin målsättning om drygt 10 procents årlig tillväxt har Bravida även en målsättning om att nå en rörelsemarginal på 7 procent. Det har prioritet för tillfället och bolaget har därför på alla sina marknader ett fokus på att välja rätt uppdrag och på att inte räkna för optimistiskt i sina offerter.

Rörelsemarginalen har också förbättrats under året, trots trög underliggande försäljning. Utfallet för 2016 blev 6,5 procent, upp från 6,2 året innan. Nedsidan är dock att det som sagt bidragit till en trög underliggande tillväxt under året. Den värsta priskonkurrensen tycks dock ha bedarrat något i takt med att vissa aktörer drabbats av lönsamhetsproblem.

Positivt inför inledningen av 2017 var att Bravida rapporterar en ökad orderingång i fjärde kvartalet. Den var även aningen högre än omsättningen i perioden, vilket indikerar en fortsatt tillväxt. Orderboken, som enbart innehåller installationsuppdrag, var vid årsskiftet 22 procent större än för ett år sedan.

Enligt SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser väntas Bravida öka omsättningen med 8 procent i år. Lönsamheten spås vara oförändrad och snittprognosen för vinst per aktie är 3,80 kronor. För 2018 spås 4 procents tillväxt och en marginellt förbättrad lönsamhet. Vinsten per aktie spås öka till 4,09 kronor.

P/e-talen för de närmaste åren ligger med de prognoserna på 16 respektive 15.

Den föreslagna utdelningen på 1,25 kronor per aktie var klart lägre än vad de flesta räknat med. Snittprognosen låg på 1,65 kronor. Direktavkastningen i vår uppgår till 2,1 procent.

Bravida-aktien har i snart ett års tid rört sig mellan 50 och 60 kronor. Efter bokslutsrapporten är kursen uppe i 60 kronor, så risken finns att aktien vänder nedåt igen de kommande månaderna. Värderingen är i linje med snittet för bolagets korta börshistorik.

Vi tycker fortfarande att Bravida-aktien är ett intressant val i byggsektorn. Förvärvsaktiviteten gör tillväxten högre än i de traditionella byggbolagen och den stora service-verksamheten och den breda kundbasen stabiliserar intäkterna. Marginalerna har dessutom förbättrats, trots ett trögt marknadsläge.

Medan konkurrenter som Eltel och finska Caverion har stora problem framstår Bravida som stabilt. Jämförelsetalen de kommande kvartalen är lätta, så den underliggande tillväxten bör åter ta fart under 2017. Att Bravida kunnat förbättra sina marginaler under 2016 trots ett trögt marknadsläge är starkt. Förväntningarna på den punkten är lågt ställda kommande åren, och ser vi goda chanser för bolaget att överraska positivt.

Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bravida Holding Köp 60,75 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -