Svettig värdering på Trelleborg

Aktieanalys Trelleborg har gått från klarhet till klarhet de senaste åren. Aktien har också stigit kraftigt och i dagsläget ser värderingen svettig ut. På kort sikt har vi svårt att lockas.

2016 var ett händelserikt år för Trelleborg. Bolaget genomförde sitt största förvärv på decennier och sålde samtidigt av sin halva av bolaget Vibracoustic. En viktig del i den omstöpning som vd Peter Nilsson påbörjade när han tillträdde för 12 år sedan kan därmed sägas ha gått i mål.

Lönsamheten har förbättrats kraftigt de senaste åren och verksamheten lutar inte längre lika tungt mot fordondindustrin. Dagens Trelleborg har en bred kundbas och starka positioner inom utvalda nischer.

Den klarast lysande stjärnan inom Trelleborg är affärsområdet Sealing Solutions. Området lever högt på kvalitet och deras tätningar är i exempelvis flyg och personbilar ofta kritiska för säkerheten. Till andra kundgrupper säljs specialtillverkade lösningar eller produkter med höga krav på precision.

Rörelsemarginalen för Sealing Solutions ligger också på dryga 22 procent vilket är överlägset högst inom Trelleborg. Näst bästa område ligger på dryga 12 procent.

Eftersom Sealing Solutions dessutom är omsättningmässigt störst av Trelleborgs affärsområden svarar det på egen hand för nästan hälften av rörelseresultatet i koncernen. Utvecklingen har såväl under helåret 2016 som under fjärde kvartalet varit stabilt för Sealing Solutions. Den organiska tillväxten i fjärde kvartalet låg på 2 procent.

Organisk tillväxt har annars varit en stor utmaning för Trelleborg de senaste åren. Det är framför allt svag efterfrågan från kunder inom lantbruk, olja & gas samt delar av byggsektorn som tynger utvecklingen. Sammantaget rapporterade Trelleborg en negativ organisk tillväxt på -5 procent för 2016. Tappet var nästan lika stort i fjärde kvartalet enskilt.

Av affärsområdena är det framför allt Offshore & Construction som går kräftgång. Organisk tillväxt för området landade på -27 procent i fjärde kvartalet. Det är huvudsakligen svag efterfrågan inom olje och gassektorn som påverkar negativt.

Orderboken till olje och gasindustrin är fortsatt svag så Trelleborg räknar med låga leveranser och sämre lönsamhet inom det segmentet under åtminstone första halvåret 2017.

Den minskade underliggande försäljningen kompenserades dock under fjolåret mer än väl av tillskottet av tjeckiska CGS. Affären för 11 miljarder kronor blev klar i våras och den var som sagt Trelleborgs största förvärv på mycket länge.

CGS säljer huvudsakligen lantbruksdäck och ingår i affärsområdet Wheel Systems. Delar av verksamheten passar dock bättre in i andra affärsområden och har därför lagts i ett eget tillfälligt affärsområde i väntan på att införlivas med Industrial Solutions och Coated Systems.

Integrationen av CGS i Trelleborg kommer att bli en relativt komplicerad process. Prognosen för synergivinsterna när integrationen är klar ligger på 400 Mkr om året, huvudsakligen på kostnadssidan.

Förutom CGS förvärvade Trelleborg även sex andra mindre bolag under 2016. Peter Nilsson konstaterar i bolagets färska årsredovisning att 2017 sannolikt kommer att bli lugnare på förvärvsfronten. Fokus den närmaste tiden ligger huvudsakligen på att få in CGS på ett bra sätt.

På lite längre sikt gäller för Trelleborg att få fart på försäljningen vilket även väntas driva fortsatta lönsamhetsförbättringar. Vad gäller efterfrågan från svaga kundsegment finns inte mycket Trelleborg kan göra. Bolaget jobbar dock vidare med att bredda verksamheten, framför allt geografiskt. Trelleborg är fortfarande relativt Europatungt med 47 procent av försäljningen i Västeuropa och ytterligare 9 procent i övriga Europa.

Nordamerika svarar för 23 procent och Asien för 17 procent. Där finns mer att göra för att få till en bättre balans.

Efter fjolårets storaffärer passade Trelleborg på att formulera om sina finansiella mål. Rörelsemarginalmålet höjdes från 12 till 15 procent och tillväxtmålet justerades till 5-8 procent inklusive förvärv från tidigare 5 procent organiskt.

I SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser ligger snittet för innevarande års vinst per aktie på 10,11 kronor. Intäkterna väntas stiga 14 procent och rörelsemarginalen väntas landa på 12,6 procent, upp en procentenhet från ifjol.

För 2018 ligger snittprognosen på 11,65 kronor per aktie. Tillväxten i försäljningen spås ligga på 3,5 procent och rörelsemarginalen väntas fortsätta upp till 13,8 procent. Vinstprognoserna för de närmaste åren innebär i dagsläget p/e-tal på 19,0 respektive 16,5.

Skuldsättningen har ökat i Trelleborg efter köpet av CGS. Justerat för nettoskulden på drygt 12 miljarder kronor värderas rörelsen till 16,5 gånger årets väntade rörelseresultat.

Trelleborg-aktien har haft en stark utveckling det senaste dryga året. De stora affärer som genomfördes under fjolåret bidrog till att elda på kursen. På senare tid har också bolagets stora exponering mot europeisk industri varit gynnsam för aktien då konjunktursignalerna från Europa blivit allt mer positiva.

I dagsläget är det huvudsakligen fortsatta marginalförbättringar som vänta driva vinsttillväxten i Trelleborg. På översta raden finns utrymme för positiva överraskningar om konjunkturen förbättras nere på kontinenten, alternativt om oljeindustrin kvicknar till.

Skuldjusterat värderas Trelleborg i dag högt jämfört med andra industribjässar som Sandvik, SKF, Volvo, ABB och Atlas Copco. Det är bara Atlas som värderas högre på de närmaste årens estimat enligt databasen Factset.

Långsiktigt gillar vi Trelleborg. Bolaget har gått från klarhet till klarhet under Peter Nilssons ledning. På lite kortare sikt har dock aktie och värdering sprungit lite väl fort och vi tror en lugnare period väntar. Rekommendationen stannar vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Trelleborg B Neutral 192,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -