Läge för börsuppgång - men det finns orosmoln

Vår marknadssyn Bättre global konjunktur och fortsatt stimulerande penningpolitik talar i favör för aktier. Höga värderingar och politiska spänningar gör oss ändå lite försiktiga i inledningen av hösten.

Något som kanske kan förvåna den som mest följt utvecklingen på finansmarknaden från hängmattan, är att det egentligen varit en ganska lugn finanssommar. De flesta stora börser i de utvecklade ekonomierna har mest rört sig sidledes eller möjligen lite svagt nedåt.

På tillväxtmarknaderna (Emerging Markets) har det i sin tur varit ett litet börsrally och genomsnittsbörsen har stigit med närmare 6 procent.

Problemet för en svensk placerare är att den svenska börsen samtidigt backat med drygt 5 procent under perioden juli – augusti och att den kraftiga kronförstärkning, framför allt mot världsvalutan dollar, som skett sedan slutet av juni i många fall gröpt ur större delen av lyckosamma placeringar på andra marknader.

Det som ändå tidvis skapat lite global finansiell oro är de eskalerande spänningarna mellan USA och Nordkorea samt Donald Trumps klavertramp i den inhemska politiken. Men oron har varit av övergående natur, och som tydligt exempel på att finansmarknadens aktörer ändå reagerat med visst lugn på hotet om en eskalerande konflikt gällande Nordkorea kan nämnas att den sydkoreanska börsen backat med måttliga 1 procent under sommaren.

Och kanske har Donald Trumps före detta rådgivare Steve Bannon rätt i sin analys att en större militär insats inte är möjlig så länge ingen lyckas finna en lösning där man kan undvika en spridning av konflikten till Sydkorea med stora civila förluster som följd. Ändå får man nog räkna med att de här spänningarna tidvis fortsätter att skaka om finansmarknaden.

I övrigt har det egentligen mest handlat om positiva ekonomiska nyheter. Den oro för en konjunktursvacka som fanns i inledningen av sommaren är numera mer eller mindre helt borta. Konjunkturen i EMU-området fortsätter att tugga sig uppåt, och konjunkturindikatorerna i USA har börjat repa sig. I USA finns dessutom fortsatt en påtaglig optimism bland hushåll och småföretag som inte påverkats av turbulensen i Vita Huset.

Att Donald Trump inte lyckats leverera särskilt mycket av sina löften på det ekonomisk-politisk området spelar dessutom mindre roll när ekonomin ändå rör sig åt rätt håll. Samtidigt fortsätter ekonomierna i Japan och Kina att röra sig uppåt och även bland tillväxtekonomierna har det blivit allt tydligare att det rör sig åt rätt håll. Så för första gången på ett decennium börjar det talas om något som liknar en synkroniserad global konjunkturuppgång. Det finns också ett underliggande behov av nyinvesteringar efter flera svaga är med låga investeringar.

I Sverige är tillväxten urstark.  

I den positiva vågskålen, i alla fall ur ett börsperspektiv, kan dessutom läggas att inflationen överraskat på nedsidan i de flesta länder. Det betyder sannolikt att nästa amerikanska räntehöjning skjuts på framtiden och att ECB fortsätter att flöda marknaden med kapital.

 

I ECB:s fall spökar dessutom en ovälkommet kraftig euroförstärkning som på något sätt lär adresseras i samband med bankens penningpolitiska möte den 7 september. En fortsatt förstärkning av euron skulle inte bara pressa ner inflationen ytterligare (1,3 procent i juli) utan också riskera att kapa en del av konjunkturoptimismen samt pressa börserna i EMU-området.

Att råvarumarknaderna piggnat till förklaras visserligen till en del av dollarförsvagningen, men är också ett tecken på ett bättre konjunkturklimat och ger en positiv injektion till aktiemarknaden.

Men att det ur ett realekonomiskt och penningpolitiskt perspektiv ser gynnsamt ut för börshösten betyder inte att det saknas hot. Att de flesta av världens tunga börser dras med en hög värdering gör också aktiemarknaderna extra känsliga för bakslag.

De geopolitiska spänningarna riskerar att öka. Oron kring Nordkorea lär finnas kvar under överskådlig tid och en viss oberäknelighet från Donald Trumps sida riskerar att eskalera den konflikten, liksom att skapa nya politiska oroshärdar. Det är dock extremt svårt att värdera dessa risker och frågan är om det ens är lönt att försöka.

Ett mer påtagligt hot i närtid är att den amerikanska administrationen mot slutet av september kommer att slå i det lagstadgade skuldtaket. I normalfallet skulle en höjning av skuldtaket inte innebära något problem då både presidenten och majoriteten i kongressen är republikansk.

Men det finns ökade spänningar mellan parterna som riskerar att blossa upp ytterligare i samband med förhandlingarna kring skuldtaket. Det skulle därför inte förvåna om placerarna börjar dra öronen åt sig när diskussionerna kring skuldtaket tar ordentlig fart. Att Trump så lättvindigt hotar med att stänga ner hela statsapparaten bådar heller inte särskilt gott. 

Samtidigt ska det hållas val i Tyskland och även om allt tyder på att Angela Merkel får förnyat förtroende, så har de senaste åren lär oss att osvuret är bäst. En Merkel-vinst skulle dock kunna ge ett litet lättnadsrally om den finansiella oron skulle stegras inför det tyska valet den 27 september.

Dessutom fortsätter förhandlingarna kring Brexit och framstegen är få, för att inte säga obefintliga. Men detta är i första hand ett ökande problem för britterna själva.

När vi väger samman vår syn på finansmarknaden för den närmaste framtiden tycker vi att det väger över för att det blir en positiv börsutveckling under hösten. Bristen på vettiga placeringsalternativ till aktier fortsätter dessutom att vara påtaglig även om råvarumarknaden för närvarande ser lite lockande ut.

Samtidigt saknar vi en ordentlig trigger som skulle kunna ge börsutvecklingen en mer påtaglig skjuts uppåt och den politiska risken lär stegras i närtid. Vi väljer därför en försiktig höjning av aktieandelen i vårt allokeringsförlag för september. Skulle det komma en snabb lösning kring det amerikanska skuldtaket kan det vara läge att gå på med en mer offensiv aktiesatsning. 

Vårt allokeringsförlag för september blir därmed 50 procent aktier, 30 procent ränteplaceringar och 20 procent i alternativa investeringar.

Här finns Placeras fullständiga Strategidokument för september: Vår börssyn, tio köpvärda aktier, tio köpvärda fonder och mer därtill.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -