Hösten talar för Husqvarna

Aktieanalys Husqvarna fortsätter att leverera bra tillväxt och förbättrade marginaler. Aktien har tappat mark under sommaren och värderingen ser attraktiv ut.

Inför Husqvarnas halvårsrapport i somras fanns en oro på aktiemarknaden för att den vädermässigt trista inledningen på sommaren skulle ha spolierat den viktigaste perioden på året. Riktigt vad som är bra väder för Husqvarnas del är förvisso inte lätt att säga. Exempelvis är för torrt väder är inte bra för robotgräsklipparna men å andra sidan bra för bevattningsprodukter och vice versa.

Husqvarna hade dock själva i början av juni beklagat sig över väderläget i norra Europa. Det visade sig emellertid när det andra kvartalet väl summerades att utvecklingen för de båda viktigaste trädgårdsområdena, Husqvarna och Gardena, var fullt godkända.

Speciellt Gardena visade upp en stark underliggande tillväxt i kvartalet, upp 11 procent justerat för valutaeffekter. Motsvarande siffra för divisionen Husqvarna var 5 procent.

Gardena, Husqvarna och Construction (som säljer proffsutrustning för att bland annat kapa och slipa sten) står i särskilt fokus inom Husqvarna-koncernen sedan några år tillbaka.

Vd Kai Wärn lade då fast strategin för hur bolaget först och främst skulle få upp lönsamheten och därefter tillväxten. Det första målet är att nå en rörelsemarginal på 10 procent, en dubbling jämfört med utgångsläget.

De tre ovan nämnda områdena är de där Husqvarna har starkast marknadspositioner och högst lönsamhet och de hamnade därför i fokus för framtida lönsam tillväxt. Lågprisvarumärkena (bland andra McCulloch, Flymo och amerikanska Poulan Pro) hamnade i en egen division, kallad Consumer Brands. För dessa gäller enbart att få upp lönsamheten och målsättningen är att nå 5 procents marginal för divisionen.

Husqvarna har fortfarande inte nått sitt 10-procentsmål. Från början var det tänkt att ha skett redan i fjol. Från mitten av 2014 till slutet av förra året stärktes dock dollarn mycket kraftigt och för Husqvarna är det netto negativt för lönsamheten. Marginalen är nämligen lägre i USA än i Europa och med en starkare dollar kommer lågmarginalresultaten från USA att utgöra en större andel av totalen. Tidpunkten för när målet ska nås har därför flyttats fram.

I samband med halvårsrapporten flyttades även tidpunkten för när Consumer Brands ska nå sitt 5-procentmål fram. Tidigare har Husqvarna talat om 2018 som en trolig tidpunkt. Lönsamheten för Consumer Brands försämrades dock under andra kvartalet i år och ledningen räknar inte längre med att 2018 är en realistisk tidpunkt.

De åtgärder som pågår inom Consumer Brands tar längre tid än väntat att ge resultat. Dessutom är den amerikanska konsumentmarknaden, som svarar för drygt 80 procent av omsättningen för området, mycket tuff och drivs enligt Husqvarna till stor del av reor.

Inom de tre tillväxtdivisionerna förbättrades dock lönsamheten under andra kvartalet. Gardenas produkter har sin absoluta högsäsong under andra kvartalet, särskilt bevattningsprodukterna. Det andra kvartalet är därför det mest lönsamma på året och divisionen förbättrade i år rörelsemarginalen med nästan två procentenheter till 24,3 procent.

Husqvarna-divisionen, som bland annat säljer robotgräsklippare, förbättrade också sin rörelsemarginal, till 18,8 procent från 18,0 för ett år sedan.

Även Construction lyfte sin rörelsemarginal en dryg procentenhet. Räknat på rullande tolv månader är Construction det mest lönsamma området för Husqvarna, mycket tack vare att divisionen inte har samma kraftiga säsongssvängningar som Gardena och Husqvarna.

Husqvarna har inom Construction varit aktiva på förvärvsfronten på sistone. I fjol köptes ett bolag och i år har det redan hunnit bli ett par förvärv till. Den rapporterade tillväxten för Construction blev inkluderat nyförvärven 21 procent i det andra kvartalet. Justerat för valutor och förvärv var den underliggande tillväxten beskedliga 2 procent.

Givet de starka marginalerna inom divisionen är fortsatt lönsam tillväxt för Construction en viktig pusselbit för att Husqvarna ska kunna passera 10 procents rörelsemarginal.

De analytiker som bevakar bolaget räknar med att det sker i år. Snittprognosen för helåret 2017 ligger i SME Direkts sammanställning på 10,1 procent. Rörelsemarginalen väntas därefter fortsätta stiga och ligga på 11,5 procent år 2019.

Kombinationen av tillväxt på översta raden och förbättrad lönsamhet resulterar i en genomsnittlig vinsttillväxt på 18 procent om året de närmaste tre helåren. P/e-talen för 2018 och 2019 ligger på 14,9 respektive 13,4.

Direktavkastningen i Husqvarna-aktien väntas uppgå till 2,7 respektive 3,0 procent de närmaste åren.

Husqvarna-aktien har tappat mark från toppnivåerna för året men kursen står fortfarande på plus 13 procent sedan årsskiftet, betydligt bättre än börsindex. Dagens värdering ligger helt i linje med snittet för de senaste fem åren, något som i sig är rätt ovanligt på dagens börs.

Även om Husqvarna har ett tydligt säsongsmönster i sin verksamhet så har inte aktien något motsvarande mönster. Husqvarnas lågsäsong, höst och vinter, har tvärt om ofta visat sig vara en stark period för aktien.

Den senaste tidens dollarförsvagning bör vara bra för Husqvarnas marginaler men innebär samtidigt sjunkande intäkter (i kronor) från USA, som svarar för knappt 40 procent av omsättningen. Det kan komma att bli en motvind för vinsttillväxten om dollartrenden består, vilket många dock räknar med att den inte gör.

Husqvarnas halvårsrapport var stabil med fortsatta lönsamhetsförbättringar och bra tillväxt inom de prioriterade områdena. Aktiekurs och värdering har kommit ned de senaste månaderna och vi tycker förhållandet mellan risk och möjlig avkastning ser attraktiv ut. Vi behåller därför en köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Husqvarna B Köp 79,70 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -