Tio köpvärda aktier i oktober

Köptips Nästa rapportperiod närmar sig med stormsteg. Givet rådande förutsättningar måste bolagen leverera enligt prognoserna. Det tror vi är fullt möjligt. Men det är ändå med viss nervositet vi går in i oktober.

Ännu en gång fick dippköparna rätt. Efter en tråkig börssommar har återhämtningen under september varit stark. Att det kommer en liten rekyl nedåt under oktober är därför inte osannolikt.

Men utsikterna är säsongsmässigt goda även om rapportperioden kan stöka till det. Valutasvängningarna som varit är svåra för analytikerna att få rätt i sina prognoser. Det är därför med skräckblandad förtjusning vi nu ser framemot en intensiv börsmånad.

Placeras lista över tio köpvärda aktier har återigen kommit på rätt köl. Under sommaren tog vi ett par hårda smällar. Bland annat i bostadsutvecklaren Bonava. Oron kring byggbolagen kvarstår, kanske är sötebrödsdagarna förbi. Men de branta kursfallen öppnar för positiva överraskningar när rapporterna trillar in. Bonava kommer med besked om drygt en månad, den 24 oktober.

Placeras urval har stigit med hela 6,1 procent under september. Det är glädjande och betydligt bättre än Stockholmsbörsens totalindex som stigit med 4,7 procent.

Främst bidragsgivare var handelsbolaget Bufab (13 procent) och värmepumptillverkaren Nibe (11 procent). Sämst i urvalet var Bonava som backat -1 procent.

Av tio aktier har nio bidragit med positiv absolutavkastning. Det är ett stabilt facit, även om den uppgången varit bred också på Stockholmsbörsen.

Inför oktober tror vi lite extra på banksektorn och vårt val SEB. Storbanken ryms även i investmentbolaget Investor som även finns med på listan. Här köper vi dessutom fler av börsens finaste bolag med rabatt.

Temperaturen i banksektorn höjs i takt med stigande marknadsräntor. Svenska tioårsräntan steg i dagarna till den högsta nivån på ett år och står nu på ungefär 0,9 procent.

Under september publicerade Placera en ny analys på Scandic Hotels. Analytikern Per Ericson bedömer att aktien är fortsatt köpvärd. Aktiekursen har rört sig sidledes över sommaren men stått emot det allmänna börsfallet bra.

Bufabs storägare Liljedahlsgruppen fortsätter öka i bolaget under hösten. Det är ett trygghetstecken.

I april valdes vårdkoncernen Capio till listan över köpvärda aktier. Delvis på grund av bolagets defensiva kvalitéer. Men också på grund av förväntningarna om flera förvärv.

Vi har givit bolaget fem månader på listan. Men inför oktober får aktien lämna. Fem månader är en mycket kort tid i börssammanhang. Men vi bedömer att det finns mer intressanta bolag att lyfta fram. Även om caset i Capio kvarstår. På fem månader har aktien backat 3 procent.

Vårdbolaget lämnar till förmån för välskötta Husqvarna som Placera stämplade med en färsk köprekommendation under september.

Trädgårdsskötselbolaget har genomfört flertalet operativa förbättringar och löpande lyckats öka sin lönsamhet. Vinstförbättringstrenden förväntas bestå och bolagets utsikter framåt är goda.

Lönsamhetsförbättringarna gäller genomgående för alla affärsområden. Rörelsekostnaderna ökar långsammare än intäkterna. Den typen av hävstång som det skapar brukar uppskattas av aktiemarknaden.

Där till kan dollarförsvagningen kan ge viss marginalmedvind. Men samtidigt påverkar det försäljningen negativ vid omräkningen till svenska kronor. Med fokus på just lönsamheten bör detta ändå tolkas positivt.

Vinsttillväxten är förväntad till 18 procent årligen de närmaste tre åren. P/e-talet för 2018 ligger på 15 respektive 13,5 för 2019, enligt Factset. Det är billigt givit och relationen mellan risk och möjlig avkastning känns attraktiv.

Här är hela listan för oktober:

Husqvarna

Husqvarna tillverkar utomhusprodukter för skogs-, park och trädgårdsskötsel. Genom operativa förbättringar har bolaget lyckats öka sin lönsamhet. Aktien uppfattar vi som billig i relation till väntade vinster och relationen mellan risk och möjlig avkastning är därför attraktiv. 

SEB

Trots lågräntemiljön visar bankerna solida resultat och för en fortsatt generös utdelningspolitik. Om räntorna så smått börjar stiga så stärks branschens vinstförmåga ytterligare.

Kinnevik

Kinnevik har en god finansiell ställning och spännande exponering mot digitala tillväxtmarknader. Dessutom har bolaget äntligen fått en ny vd. Basen utgörs av tre stora, noterade innehav som tillsammans står för lejonparten av börsvärdet. Det många onoterade tillgångarna följer med på köpet.

Investor  

Investors noterade portfölj rymmer elva kvalitetsbolag. Därutöver ryms en rad välskötta onoterade bolag. Baserat på en marknadsvärdering av dessa handlas aktien med en god substansrabatt.

Bonava  

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Norra Europa och en avknoppning från byggbolaget NCC. Bolagets vinst ökade kraftigt under första kvartalet och det bör finnas goda tillväxtmöjligheter utanför Sverige. Inte minst i Tyskland.

Bufab

Bufab rapporterade i senaste kvartalet en planenligt bra tillväxt och kraftigt förbättrad lönsamhet. Mycket går bolagets väg även det finns orosmoln inför 2017. Dessutom ökar ägarfamiljen löpande sitt ägande.

Scandic Hotels

Scandic Hotels ska ta över driften på flera nya hotell under först halvåret. Hotellmarknaden är stark i norden och aktien är lågt värderad. Med en stor andel affärsresenärer är Scandic en satsning på en fortsatt stark konjunktur. Dessutom ger aktien en bra direktavkastning.

Dometic

Konsumenterna mår bra och spenderar allt mer pengar på fritidsaktiviteter. Campingbesöken har nått rekordnivåer på fler europeiska marknader under fjolåret, och det finns en allt större vilja att spendera mer tid och pengar nära naturen.

Nibe

Värmeproduktbolaget är en klassisk förvärvare på börsen med en uttalad ambition att fortsätta köpa i många år till. Bolagets omsättningsmål är satt till 20 miljarder kronor år 2020 men chansen finns att detta nås i förtid.

Hexpol

Polymerspecialisten är en av börsens största förvärvsmaskiner som dock legat lite lågt med köpen den senaste tiden – vilket avspeglats i en svag kursutveckling. Utrymme till förvärv saknas inte och signalerna från bolaget tyder på att det börjar bli dags.

Våra tips på tio köpvärda aktier kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar.

Läs hela Oktoberutgåvan av Placeras Strategidokument

Fondtipsen i april - Så gick det

Tio köpvärda aktier i oktober

Tio köpvärda fonder i oktober

Det går uppåt, men det svänger

Kronan ger en injektion

Placera: Vi tror på börserna

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Husqvarna B Köp 82,45 -
Bonava B Köp 129,30 -
Bufab Köp 107,75 -
NIBE Industrier B Köp 81,25 -
SEB A Köp 107,00 -
Scandic Hotels Group Köp 110,50 -
Kinnevik B Köp 261,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -