Köpvärda fonder i april

Köptips Mars har bjudit på fortsatt svaga globala börser. Oron och volatiliteten har marknaden i ett grepp. Inför april gör vi en förändring på vår fondköplista.

Avkastningen skiljer mycket mellan olika handelsdagar. Det har varit en bred nedgång. Enligt Morningstar visar alla globala regioner minusavkastning under månaden.

Bredden i nedgången är tydligt då det rör sig från minus 2,7 procent för de asiatiska börserna som klarat nedgången bäst, till minus 6,5 procent för Östeuropa. Globalt aktieindex har backat med 3,6 procent i svenska kronor. Stockholmsbörsen har inte sjunkit lika mycket, utan nedgången stannat på mindre än 3 procent.

Det sura börserna har är även påverkat Placeras rekommenderade fonder. Bara tre fonder är på plus i mars. Det är de två fonderna med minst risk, och överraskande nog högriskfonden Swedbank Robur Ny teknik.

Placeras strateg Pekka Kääntä håller kvar allokeringen från februari med 60 procent aktier.

Jag väljer att ta ner risken i fondvalen genom att ta ut en aktiefond och lägga till en blandfond, som är aktiv i sin förvaltning mellan aktier och räntor, precis vad som behövs när marknaden är slagig.

Jag tar ut Lannebo Europa Småbolag till fördel för Spetsblandfonden Sensor Sverige Select, som har lyckats bra under flera år med att variera risken över tiden, högre aktieexponering vid stark börs och vice versa vid svag börs. Fonden tillhör kategorin svenska aggressiva blandfonder.

Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De har stora frihetsgrader och kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden. Historiken borgar för kontinuitet och stor kännedom om det investeringsunivers det rör sig inom.

Ulf Öster och Stefan Olofsson

Fondens investeringsprocess sker genom en så kallad top-down analys. En marknadsanalys är första steget i processen, den tar tempen på hur finansmarknaden ser ut. Här ser man på flera viktiga faktorer: var i konjunkturuppgången vi är, och hur centralbankerna agerar, börsföretagens vinstutveckling och dagens värderingar, och hur nettoflödet av kapital till aktiemarknaden ser ut. Man försöker helt enkelt förstå var finansmarknaden är på väg det närmaste halvåret.

Det ger aktieexponeringen, det vill säga andelen av fonden som ska vara investerade i aktier kontra räntor. Utifrån makroläget bestämmer man vilka sektorer som drar fördel av det ekonomiska läget, vilka som är svaga sektorer och vilka sektorer som har strukturella drivkrafter. Man är inte rädd för att avvika mot index och flera sektorer som ingår i aktieindex saknas helt i fonden.

Stefan Olofsson lägger stor vikt vid aktievalen. Han ser på flera viktiga faktorer när han väljer ut aktier tillfonden. Bolagets p/e-talsvärdering ska inte vara för hög men det ska ställas i förhållande till vinsttillväxten (peg-tal). Investeringar görs gärna i bolag med en bra ledning och tydligt historik.

Fonden har en koncentrerad portfölj på totalt 18 innehav. De fem största innehaven utgör 27,5 procent. Knappt halva portföljen består av stora bolag, 29 procent är medelstora bolag och resterande del är småbolag.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra och fonden har avkastat 28 procent de senaste tre åren – betydligt mer än kategorisnittet för likande fonder. Fonden har även utklassat Stockholmsbörsens 12-procentiga uppgång, inklusive utdelningar. Även i år har fonden avkastat mer än Stockholmsbörsen. Den har belönats med fem stjärnor av Morningstar.

Vi tror att fonden har bra förutsättningar att gå bättre än kategorisnittet av liknande fonder och Stockholmsbörsen vid fortsatt turbulens och börsoro.

För den som vill ha fortsatt lägre risk i sitt fondsparande hänvisar vi till fonderna med låg risk och medelriskfonder. Förutom Sensor Sverige Select finns indexblandfonden Swedbank Robur Access Mix och den aktivt förvaltade blandfonden Carnegie Strategifond i medelrisksegmentet. Lågriskfonderna utgörs av hedgefonden Atlant Stability och räntefonden Spiltan Räntefond Sverige. Båda har klarat de senaste månadernas börsturbulens bra med små men stabila kursuppgångar.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

Den som tror att aktiemarknaderna kan vända upp efter två sura börsmånader och vill ta mer risk hänvisar vi till våra fem fonder inom segmenten hög risk och högre risk.

För aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i april. Lägg till text från senaste utskicket med länk till utvärdering etc.

 

HÖGST RISK

Basfond

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad indexnära är en indexfond som ska efterlikna indexet MSCI Emerging Markets index. Indexet innehåller drygt 800 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden.

Spetsfond

Länsförsäkringar Japan indexnära: Den följer de 320 största bolagen som ingår MSCI Japan index. Andelen stora bolag är knappt 93 procent och medelstora bolag utgör 7 procent. Bolagen i fonden har i genomsnitt ett börsvärde på 83 miljarder kronor.

SEB Östeuropa Småbolag investerar i mindre bolag med ett marknadsvärde på högst 5 miljarder kronor, med bra förutsättningar för en tydlig vinsttillväxt. Fonden föredrar välskötta bolag med en inte allt för hög värdering.

HÖGRE RISK

Spetsfond

Storebrand Global Multifaktor: Fondens egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Swedbank Robur Ny teknik investerar i innovativa bolag inom sektorerna teknologi, media, telekom och hälsovård. Fonden placerar minst 70 procent i små- och medelstora bolag i Norden. Små- och medelstora innovationsdrivna bolag ger möjligheter att öka bolagens vinster snabbare än ekonomin som helhet.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfond

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

LÅG RISK

Basfond

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfond

Atlant Stability: Fonden strävar efter att vara marknadsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Aprilutgåvan av Placeras Strategidokument

Nio köpvärda aktier

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A Köp 147,06 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 113,89 -
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux Köp 48,25 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 237,80 -
Swedbank Robur Ny Teknik A Köp 725,85 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 262,95 -
Sensor Sverige Select A Köp 231,38 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 250,84 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 121,30 -
Atlant Stability Köp 1 360,47 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -