Nio köpvärda aktier i april

Köptips Höga värderingar och en sur börs gör det svårt att hitta attraktiva investeringar. Vi skalar hellre av på vår breda exponering än att addera mer risk inför april.

Redan inför december uttryckte Placeras en oro för Stockholmsbörsen. Den har nu varit svag under en längre tid. Delvis är det en följd av specifika problem i indextunga bolag som H&M och pressade storbanker. Totalindex (OMXSGI) som justerats för tagna utdelningar har under den senaste månaden backat närmare 4 procent.

Dragloken på den globala aktiemarknaden – primärt amerikanska tech-bolag – visade redan vid årets början bubbeltendenser. Någonting står inte helt rätt till när några av världens största bolag kan skifta marknadsvärde med 10 procent – både upp och ned under enskilda handelsdag. Det mönstret har bestått även om tech-aktierna överlag blivit ännu dyrare.

Sent under tisdagskvällen slog larmet för ökade regleringar och tullar även mot tech-bolagen. Och då skakade det rejält i sektorn. Skyhöga värderingar gör bolagen extra känsliga för motgångar.

Vintern har passerat. Rådet inför januari, att hålla undan Stockholmsbörsens värsta surdegar, för att undvika index-fällan bidrog till vår bättre avkastning under januari och februari.

Oron och volatilitet har tilltagit i marknaden under mars. Som i leken hela havets stormar har de bekväma stolarna blivit allt färre att sitta på. Inför april är det nu ännu svårare att skaka fram köpvärda kandidater. Önskan att distansera oss från index har vuxit. Flera av våra favoriter har dock tyvärr samstämmigt med den breda nedgången också utvecklats svagt under mars.

Vår makrostrateg Pekka Kääntä gjorde rätt i att justera ned den rekommenderade aktievikten under tidigare månader. Inför april har Pekka valt att hålla aktievikten oförändrad vid 60 procent.

Aprilutgåvan av Placeras Strategidokument

Köpvärda fonder i april

Börsoro men god tillväxt

Hur långt ned svenska börsen nu ska falla återstår att se, kanske är det redan dags för en rekyl upp. Det som bryr mig mest är att det med går att måla upp ett lite otäckt scenario på ett års sikt.

Tankegångarna är de samma som inför december. Om finansmarknadens mycket stora tilltro till USA-börsens ledaraktier (FANG och haussade teknikbolag) tryter och kurserna faller, då får det stor effekt på amerikanska börsindex. Faller USA-index ned följer sedan Europas börser med.

Om en negativ amerikansk trendvändning sedan sammanfaller med svagare europeiska konjunktursignaler, och utsikterna därför försämras för svenska exportbolag - samtidigt som hushållens balansräkningar försvagas om fastighetspriserna pressas vidare - kan det blandas till en illa smakande cocktail.

Kanske är tankegångarna väl dystopiska. Kapitalet flödar fritt över landsgränserna och för internationella investerare är Sverige bara en parantes. Om en bostadskrisoro blossar upp i vårt lilla land kan de välja en annan marknad.

Myntet har alltid två sidor. De svenska verkstadsbolagen har ett par starka kvartal i ryggen och värderingarna har kommit upp. Det motiveras delvis av tron på rekordlåga räntor en lång tid framöver. Givet utländska preferenser är den svenska minusräntan inte ett självklart diskonteringsmått. Våra verkstadsbolag är internationella aktörer.

Men analytikernas prognoser är ganska försiktiga för verkstad. En förväntad omsättningstillväxt mellan 3–6 procent årligen för bolag som Volvo, Sandvik och Atlas Copco efter 2018 är inte särskilt aggressivt.

Något högre, men fortfarande ensiffrig tillväxt, är vad analytikerna tror om vinsterna i perioden 2019–2020, enligt Factset. Det räcker alltså med smärre uppjusteringar för att öka verkstadsbolagens attraktivitet i relation till vinstmultiplarna.

Vi väljer därför att behålla vår övervikt mot verkstadssektorn och Stockholmsbörsens mer cykliska bolag, trots orosmomenten i min dystopi.

Däremot vill vi minska exponeringen mot Stockholmsbörsens index i det kortare perspektivet. Anledningen är enkel – om humöret förblir surt blir vi givna förlorare om investeringarna förtöjts vid en indexnära exponering. Genom att skrota spets-valet Industrivärden ökar våra chanser att slå index. Men samtidigt stiger risknivån relativt sett.

Ytterligare ett tänkbart scenario, som vår lista är mindre väl förberedd för, är en minskad press på bank och kanske halt i fallet för indextunga H&M. Vi tror dock det tar tid innan detta blir verklighet. Och listan över köpvärda aktier omarbetas som bekant inför varje månadsskifte.

Ser vi till utvecklingen på listan över köpvärda aktier i mars har fem av tio aktier utvecklats ungefär i linje, eller bättre än OMXSGI-index. Autoliv har stigit med 1,1 procent sedan förra publiceringen. Vitec och Nibe är nära oförändrade. Tyngst var fallet i MTG, det mäter 10 procent.

Här är Placeras köpvärda aktier:

Spets-val

Autoliv – Stark tillväxt och en avknoppning väntar

Den långa sidoförflyttningen i Autoliv-aktien har fått ett slut. Aktien har stigit till en ny rekordnivå och det är tydligt att marknadens syn på bolaget har förändrats till det mer positiva.

Electronics, den aktiva säkerhetsdelen, ska knoppas av. Den delen motsvarar 20 procent av omsättningen men bara 5 procent av resultaten. Det traditionella verksamhetsbenet med passiv säkerhet väntas växa vidare i god takt. Omsättningen ska öka 8 procent årligen fram till 2025 enligt analytikerna, vilket är klart bättre än den underliggande marknaden.

Bolaget har investerat för en ny tillväxtfas och den globala marknadsandelen har vuxit från 40 procent till närmare 50 procent. Flera nya bilmodeller som inkluderat Autolivs produkter är på väg ut.

Volvo – stark orderingång och konjunkturexponering

Maskin- och fordonsbolaget Volvo inledde 2018 med en välfylld orderbok. Men efter ett starkt fjolår blir jämförelsetalen tuffare. Mest glädjande i senaste rapporten var en stark orderingång inom lastbilar. Väntat var en ökning på 14 procent och resultatet blev hela 29 procent bättre än i fjol. På analytikernas konsensusprognos från SME Direkt värderas bolaget till p/e 12 på 2019-års vinst.

MTG – spännande satsningar på E-sport

MTG-aktien har fallit tillbaka kraftigt under mars månad. I förra veckan föreslog styrelsen att MTG delas i två. Nordic Entertainment, vilket är den traditionella TV-verksamheten delas ut till ägarna. Kvarvarande delen rymmer e-sport och digitalt videoinnehåll. Beslutet förväntas tas vid en extrastämma under andra halvan av 2018.

Vitec – it-bolag som växer genom förvärv

It-bolaget Vitec gjorde bra ifrån sig under 2017 och för sextonde året i rad höjde bolaget utdelningen. Under mars har aktien knappt rört sig, vilket är ett stabilt facit i relation till börsen. Placera efterlyser fler förvärv och gärna bolag med högre lönsamhet än den befintliga gruppen.

Nibe – Ett kvalitetsbolag som levererar värmepumpar

Värmeproduktbolaget Nibe är en klassisk förvärvare på börsen med en uttalad ambition att fortsätta köpa bolag i många år till. Omsättningsmål är satt till 20 miljarder kronor år 2020 och mycket sannolikt kommer bolaget slå detta i förtid. När det skett blir nästa mål 40 miljarder kronor i omsättning, enligt storägaren och vd Gerteric Lindquist.

Nibe har bevisat sina defensiva kvaliteter i mars. På en månad har aktien backat endast 1 procent. Bolaget tillkänna gav i veckan sitt senaste förvärv. Från Alfa Laval köptes en verksamhet inriktad på fjärrvärme och fjärrkyla. Bolaget omsatt i fjol 300 Mkr och har 60 anställda. Konsolideringen sker från 31 maj.

Bufab – Ägarfamiljen ökar

Familjen Liljedahl fortsätter att köpa in sig i fästelementstillverkaren Bufab. Deras Liljedahls Group är redan storägare men har efter senaste aktieköpen en närmare 25 procentig andel i bolaget. Andra stora ägare är fondbolagen Didner & Gerge samt Lannebo. Bufab hade en stark orderingång under slutet av 2017 och det talar för en bra start även 2018.

Bas-val

Lifco – Konjunkturstabil konglomerat

Konglomeratet Lifco samlar en spretig men lönsam skara bolag under samma tak. Konjunkturstabila intäkter motiverar en premievärdering jämte börsens andra förvärvsdrivna verksamheter.

I början på mars köptes synttillverkaren Spocs från från Göteborg. Ett mindre bolag med drygt 60 Mkr i omsättning.

Lifco-aktien har fallit tillbaka från sin rekordhögstanotering men den långsiktigt positiva trenden är bestående.

Investor – Bra grundsten i en svensk aktieportfölj

Investors noterade portfölj rymmer elva kvalitetsbolag. Därutöver ryms en rad välskötta onoterade tillgångar. Baserat på en marknadsvärdering av dessa handlas aktien med en god substansrabatt.

Tyvärr har Investor inte givit så bra avkastning som vi hoppats. Substansrabatten har istället ökat och aktien handlas idag till ett rea-pris 27 procent under substansen.

Men ganska nyligen valde Investor att ändra värderingssättet av sina onoterade tillgångar. Dessa värderas nu till marknadspris, vilket gör en jämförelse mot den historiska substansrabatter (givet att bokförda värden använts) lite svårare att göra.

Långsiktigt har Investor dock många kvaliteter och kan liknas vid en bättre Sverigefond. En stor del av totalavkastningen kommer ifrån utdelningen som vardera ägare kan välja att återinvestera eller köpa annat för. I maj delas 8 kronor per aktie ut, sedan i november ytterligare 4 kronor.

Kinnevik – En het blandning av digitala tillväxtsatsningar

Kinnevik har en god finansiell ställning och spännande exponering mot digitala tillväxtmarknader. Dessutom har bolaget äntligen fått en ny vd. Basen utgörs av tre stora, noterade innehav som tillsammans står för lejonparten av börsvärdet. Dessa är modehuset Zalando och telekombolagen Millicom samt Tele2.

Marknadens positiva syn på Kinnevik återspeglas i en krympt substansrabatt som uppgår till 10 procent. För något år sedan var rabatten kring 15 procent.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Autoliv SDB Köp 1 195,00 -
Volvo B Köp 148,35 -
Modern Times Group B Köp 335,80 -
Vitec Software Group B Köp 81,40 -
NIBE Industrier B Köp 77,86 -
Bufab Köp 106,60 -
Lifco B Köp 324,50 -
Investor B Köp 364,30 -
Kinnevik B Köp 296,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -